«Påsken er avlyst». «En annerledes påske». Slike overskrifter har vi blitt vant med de par siste ukene. Og det er ingen tvil om at på noen områder så blir påsken annerledes for mange i år. Livet er for mange annerledes i år. Det veksler mellom uro, frykt, kjedsomhet og uvisshet. Samtidig så er det mange som også har tid til å stoppe mer opp enn vanlig og kjenner på en takknemlighet for det en ellers tar som en selvfølge.

I denne tiden så blir kanskje budskapet i påsken enda mer relevant og livsnært enn ellers. Når vi ser kronekursen faller, børsene nærmest kollapser og jobber forsvinne så er det nok mange som ser seg etter noe fast, noe som en kan stole på. Da er det godt å kunne vende seg til Han som «er og som var og som kommer», eller som det står i Jakobsbrev 1:17: «Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.»

I det siste så er det en sang som har gått igjen hjemme hos oss, det er «Waymaker» med Michael W. Smith. En strofe som går igjen er denne:

You are
Waymaker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who You are

Det største beviset på at Han er «Promise keeper» er nettopp det vi nå skal få være med på i påsken.

Som en disippel av Jesus er dette grunnlaget for livet. Den nåde og det håp som han gir oss. Som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 3:11: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» Det er denne grunnvollen vi skal få bygge livet vårt på og den forandrer seg ikke uansett hva som skjer rundt. Denne nåden og dette håpet får vi ta mot. Samtidig er det ikke vårt å beholde, vi skal få lov til å gi det videre. Som Morten Askeland skriver i siste brevet fra Åpne Dører:

«I boka «The rise of Christianity» skriver sosiologen Rodney Stark at en av de viktigste årsakene til at oldkirken vokste, var evnen til å gi håp i vanskelige tider.»

Så la oss vende oss til Jesus og med frimodighet og åpne armene og ta mot den velsignelsen som Gud viser og gir oss nå i påsken. Og la oss med like stor frimodighet og åpne armer gi den videre.

Avslutter med Johannes sin hilsen til de 7 menighetene som like gjerne kunne vært til oss:

Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. (Johannes Åpenbaring 1:4-6)

Velsignet påske!