Torsdag 31. oktober blir det inspirasjonssamling på Kraftverket kl 19.30. Dette blir en tema-samling der vi presenterer et enkelt verktøy for å selv ta ansvar for disippelskap av deg selv og andre. Noen kjenner til dette verktøyet som LTG, og andre som radar. Dette er LTG-grupper kort fortalt:

– Grupper på to eller tre av samme kjønn.
– Møtes kort ukentlig, for eksempel 1 time.
– Bekjenner synd for hverandre.
– Ansvarliggjør hverandre på en felles bibellesing.
– Ber sammen for kjente som ikke kjenner Jesus.

Å praktisere syndbekjennelse, bibellesing og bønn er viktige grunnsteiner i disippellivet. Hvis du ikke har en regelmessig prakis på dette allerede er denne kvelden en god kilde til inspirasjon. Kvelden vil inneholde vitnesbyrd og undervisning om emnet.
Dette er en god anledning til å så noen gode prinsipper inn i hele huskirka. Flott hvis dere informerer resten av huskirka om denne dagen!
AlicePopkorn

 

Navnebytte – fra «åpen ledersamling» til «inspirasjonssamling
Intensjonen med åpen ledersamling var ikke bare å favne lederne, men også alle andre som var interessert i dypere undervisning utenom vanlige møter. Vi har likevel lenge opplevd at det er en høy terskel for å bli med på åpen ledersamling hvis du ikke formelt er «lederen» av en huskirke. Litt av grunnen til dette tror vi ligger i navnet «åpen ledersamling». Derfor har vi bestemt oss for å endre navnet til «inspirasjonssamling», og håper med dette at det er lettere å for eksempel invitere andre i huskirka med.
Foto på framside av H. Koppdelaney.
Foto i artikkel av AlicePopkorn