Alan Bloom

Strand huskirker ble startet for sju år siden som et resultat av en lengsel Gud la ned i hjertene våre for å kjenne ham og gjøre ham kjent for unge og gamle. Siden oppstarten har flere huskirker blitt startet, vi har sett flere som har kommet til tro samt mange som har vokst i kunnskap og kjennskap til sin skaper.

Fremover ønsker vi å fortsette å gjøre nye disipler, samt legge til rette for nye fellesskap. Gud fullfører det han starter, og ser til det han planter.

 

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.
Joh 15,16a

De sentrale verdiene i Strand huskirker har ikke endret seg siden oppstarten for sju år siden. Vi drømmer fremdeles om å «leve kirke», gjøre disipler, søke Gud, leve i hans nærvær og se en bred myndiggjøring og istandsetting av vanlige disipler her i kommunen – og til jordens ender.

Selv om de sentrale verdiene våre er de samme, ser ting ulikt ut siden oppstarten:

 • I begynnelsen var vi én huskirke med åtte personer -> nå er vi 15 huskirker med 150 personer
 • I begynnelsen var vi en håndfull ledere -> nå er 30 personer i gang med å lede ulike små fellesskap innenfor rammene til Strand huskirker
 • I starten var vi en nokså samlet aldergruppe uten mange barn -> nå består huskirkene av folk i alderen 13-80år, samt mange småbarn.

Spørsmålet er da hvordan vi kan bevare det opprinnelige livet vi erfarte fra begynnelsen, nå som vi er blitt et større nettverk? Hva skal til av oppfølging? Hvordan skaper vi tilhørighet til en felles visjon? Hvordan skal vi organisere oss for å støtte huskirkene?

 

For å styrke de sentrale verdiene våre, samt å legge til rette for videre sunn vekst i den fasen vi er i nå har vi som mål å:

 • Komme fram til økt forståelse for hva Strand huskirker er
 • Skape økt eierskap til Strand huskirker
 • Komme fram til økt klarhet og enighet i hvordan vi skal organisere oss.

For å klare dette inviter vi til en en prosess som skal hjelpe oss til å komme fram til disse målene, samt stake ut veien videre.

Det blir tre samlinger på Kraftverket:

 • Onsdag 2. september kl 19.30-21.30
 • Torsdag 1. oktober kl 19.30-21.30
 • Mandag 2. november kl 19.30-21.30

På samlingene blir det primært samtaler og gruppeoppgaver rundt spørsmål som: Hva er en huskirke? Hva er en huskirkeleder? Hva skal til for at en huskirkeleder fungerer? Hvordan skal vi gjøre oppfølging? Hvorfor trenger vi tilhørighet til Strand huskirker? Hvordan oppnår vi dette?

 

Invitasjonen til prosessen er åpen for alle som er en del av Strand huskirker. For å bli med må du:

 • Melde deg på til kjetil@strandhuskirker.no innen 25. august
 • Være villig til å bruke tid på å gjennomgå spørsmål og litteratur mellom samlingene hvis nødvendig
 • Ha lyst til å påvirke veien videre
 • Forplikte deg på å være med på alle tre samlingene (ok hvis du sliter med å komme på for eks. en av samlingene pga. jobb, sykdom etc.)

 

Foto av Alan Bloom