Mot alle odds opplevde Ragnhild at kraften kom tilbake i føttene og hun fikk lære seg å gå igjen! I dag er livet fremdeles preget av skaden hun fikk, og et uperfekt liv er utfordrende i en tid som jager etter det perfekte.

 

Uperfekt fullkommen