Torsdag 28. Januar samlar me alle ungdomsleiarane til ei leiarsamling 19:30 på Kraftverket.

Me ynkjer å støtta kvarandre, dela erfaringar, be for kvarandre og ungdommane i Strand huskyrkjer. Det bler servert heimalaga pizza, kaffe og gode samtalar.

 

Påmelding til Kristine – 40391765

Frist tirsdag 26. Januar

 

Hjarteleg velkommen!