Mitt nabolag 2014

Etter påske starter vi opp en ny tverrkirkelig satsing kalt «Mitt nabolag». Vi ønsker over tre uker å ta en pause fra vanlige huskirke-samlinger, husgrupper, vekstgrupper og bibelgrupper og heller finne sammen med andre kristne i nabolagene for å ha fellesskap. Dette er en god anledning til å bli kjent med andre kristne i nabolaget ditt som ikke hører til samme menighet, samtidig som det er en mulighet for å søke Gud for hva han ønsker for området dere bor i. Drømmen er nabolag der folk støtter hverandre og hvor det er godt å bo! Og drømmen er nabolag der Gud er invitert inn og hvor hvert menneske får leve i tryggheten hos Ham!

 

En nabolagsgruppe er åpen for alle som vil være med! Vi kommer til å oppfordre folk i de forskjellige forsamlingene til å melde seg på; særlig kommer vi til å legge til rette for dette på fellesmøtet 23. mars. Vi ønsker ikke at dette skal bli en travel ting oppå alt annet, men heller en annerledes ting. Vi tror heller ikke at noen tar skade av å savne småfellesskapet sitt ei lita tid; heller tvert imot. Huskirkene som vanligvis har samlinger hver uke oppfordrer vi til å bare ha samlinger de ukene det ikke er nabolagssamlinger.

 

Opplegg:

Uke 17 Samling i nabolagsgruppe. (Her vil det bli laget et lite samtalegruppeopplegg) 

Uke 19 Samling i nabolagsgruppe.             

Uke 21 Invitere nabolaget til kaffi/picnic/grilling/tur, barnefest e.l.(poenget er å bli kjent med de andre naboene, men den enkelte gruppe  velger selv hvordan og planlegger i uke 17 og 19)

Uke 23 Godhetsuke. Vi ønsker i løpet av denne tiden å invitere til godhetsuke; både til å komme med behov og til å være med å tjene. Vi ser for oss at vi kan legge lapper i postkassene om dette, samtidig som vi invitere til samlingen i uke 21. De som er med på nabolagssamlingen, blir ikke automatisk med på godhetsuka, men blir invitert og melder seg på som alle andre. Vi vil også lage en brosjyre om tjenestegruppene som kan deles ut.

 

Torsdag 20. mars blir det en samling for dere som allerede har sagt ja til å lede nabolagsgrupper, eller for deg som bare er interessert i å vite mer om satsingen. Samlingen begynner kl 19.30 på Kraftverket.

Påmelding til nabolagsgrupper starter på fellesgudstjenesten 23. mars på Klippen.

 

Vi tror at denne satsingen får betydning for mange, samtidig som det er viktig å lære å gå ut av våre vanlige møtepunkter og nå ut til menneskene rundt oss.