Elske forskjelligheten

Eg var på dele og lovsangskveld på Søndag 15 april, og det slår meg hvor mye folk har å dele fra det Gud gjør i livene deres. Vi holdt på i 2 timer og eg måtte bare slutte av selv om flere ville dele. Det er utrolig oppmuntrende å høre å se forskjelligheten som er i fellesskapet. Å eg tror at vi sammen får en bedre forståelse og gir et bedre uttrykk av hvem Jesus er, og av hans sannhet enn eg vil ha alene. Derfor skal vi ikke bar akseptere at vi er forskjellige, men vi må fremeslke forskjellighetene hos hverandre. Det vil si at eg må innta en holdning at når noen tenker annerledes og har andre perspektiv enn mine egne, så trenger eg å høre disse.

 

Ef 4 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.  

 

Vi trenger hverandre for å få et modent blikk og forståelse av situasjonen. Vi trenger å innta en holdning der vi vet at mitt synspunkt, min forståelse alene er umoden og representerer ikke hele sannheten. Dette øver eg meg på :)

 

Derfor tror eg at det er viktig at vi finner ut hva Gud har gitt deg nåde til å være, og tjener utfra hvem du er og hva du er blitt gitt, og ikke utfra andres forventninger. Vi skal få tjene som vi er med en holdning av at det er bra at andre er forskjellige.

 

Av Kristian Landro