I Strand huskirker at det viktigste som skjer den daglige etterfølgelsen av Jesus til den enkelte og i felleskapet og at vi når ut til nye med evangeliet. Dette blir reflektert i visjonen «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle».

Samtidig så har vi behov for et styre og en ledelse som kan fungere som en støtte og tilrettelegger for de ulike mindre felleskapene i menigheten. Så her kommer litt informasjon om hva som rører seg i stab og styre.

STAB:

Marita Fjelde har siste året vært med som frivillig i staben i Strand huskirker i tillegg til å være i styret. Vi har satt enormt pris på bidraget Marita har gitt inn her, både av energi, visdom og positivitet. Samtidig så var det avtalt at dette var midlertidig frem til vi fikk på plass noen nye som skulle være i stab sammen med Arne Dalehaug. Derfor er vi utrolig glad for å kunne fortelle at Ragnhild Alsvik er blitt ansatt i en 20% stilling i Strand huskirker. Ragnhild har vært en del av felleskapet i over 15 år og gleder seg til å ta del i de oppgavene, utfordringene og mulighetene som er knyttet til stabsrollen i Strand Huskirker. En av de tingene Ragnhild særlig håper å bidra med inn i Huskrikene går på kommunikasjon, og hvordan vi som desentralisert fellesskap kan få til en god informasjonsflyt og skape tilhørighet til det store fellesskapet så vel som det lille husfellesskapet. Ragnhild har blant annet utdanning innen teologi og har også tidligere jobbet som ungdomsarbeider på Jørpeland. Vi merker allerede at kreativiteten, kunnskapen og energien til Ragnhild beriker Strand huskirker allerede!

STYRET:

På årsmøtet i mars var det også valg av nytt styret. To av de sittende styremedlemmene ønsket å gå ut av rollene sine, Astrid Norland og Cathrine Vestbøstad. Vi takker Astrid og Cathrine for gode bidrag inn i styret. Resten av styret ble fortsatt sittende og er som følger:

Marita Fjelde (styreleder)

Andres Jøssang

Kjetil Andersen

Vidar Laugaland

Torbjørn Fjelde (vara)

MEDLEMSKAP:

For å være stemmeberettiget på årsmøtet til Strand huskirker må en være betalende medlem året før. Det er også en veldig fin måte for oss å kunne ha en viss oversikt over hvem som er med i felleskapet. Så veldig flott om du kan melde inn deg (og familie om du har det) på denne linken:

https://app.checkin.no/event/70785

 

GIVERTJENESTE:

Vi er et felleskap som kun baserer inntektene våre på givertjeneste. Vi er enormt takknemlig for alle som har gitt inn til Strand huskirker de siste årene! Vi er også heldig å få gi en god del penger videre til misjon andre steder, blant annet Senegal. Så har vi også et ønske om å satse videre for å kunne gi evangeliet om Guds rike videre også her lokalt. Blant annet ønsker vi i enda større grad å jobbe inn mot ungdommer. For å kunne gjøre dette er vi også avhengig av økt givertjeneste. Så om du ønsker å være med å gi inn i felleskapet på denne måten setter vi enormt pris på det. Da følger dere vedlagt link for å bli med i givertjenesten:

https://normisjon.profundo.no/lokallag?p=107103&n=Strand%20Huskirke