sent av Ashley McMunn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde av Ashley McMunn

 

Søndag 3. august kl. 19.00 samles vi til årets sendefest. Sendefesten har blitt en tradisjon i Strand huskirker, og er en uformell samling der vi setter fokus på hvordan vi alle er utsendt av Gud, samtidig som vi ber spesielt for dem som skal reise til nye steder.

 

Vi skal be spesielt for et nytt team som sendes ut til et nytt sted i Norge. I tillegg kommer Møyfrid og Kristian Moskvil for å oppdatere oss litt om hvordan det går i Senegal. Vi ønsker også å be for deg som skal reise bort til høsten, om det er i forbindelse med studie, bibelskole eller annet.

Det blir god tid til lovsang og sosialt.

 

«Som Far har sendt meg, sender jeg dere»  – Joh 20,21b

 

En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.  -Apg 13,2-3

 

Sendefesten blir arrangert på Solbakk, i Nagavegen 175 hos Elisabeth & Arne Dalehaug.