Empty Chair

Hvorfor komme sammen på tvers av huskirker?

Strand huskirker er bygget opp som et nettverk av flere huskirker. Huskirkene fungerer som mindre åndelige familier med mennesker som deler liv og følger Jesus sammen. Vi opplever at disse mindre åndelige familiene hører sammen på et større nivå – da de alle har noe av det samme «DNA», og deler mye av den samme historien. Derfor tror vi det er naturlig å regelmessig komme sammen på tvers av huskirker som storfamilie. Storfamilien er et viktig sted der en kan tilbe Gud og bli oppmuntret av å stå sammen, få fornyet retning på livet og utrustning til å leve som disippel.

 

Å komme sammen for å fornye

Vi i staben opplever at det er på tide å fornye retning og komme tilbake til kjernen av hva Strand huskirker startet som. Mye i samfunnet i dag som trekker oss i ulike retninger – vi trenger å fornye bevisstheten vår over hvem vi er, og hvorfor vi er her. Å få til samlinger med storfamilien tror vi kan være en god hjelp i denne prosessen. Per i dag har vi ingen arenaer der vi klarer å samle bredden av huskirkene. Derfor kommer det til å bli en del endringer på arrangementene i 2015. Følg med på nettsida for mer informasjon.

På tirsdag sist uke hadde vi en samling på Kraftverket der vi sammen med folk fra ulike huskirker jobbet med spørsmålet: «Hvordan få til samlinger med storfamilien?» Se på bildene nedenfor for å få et innblikk i hva som kom fram der.

 

 

 Framsidebilde av Alexander Steinhof – Flickr