Som de fleste nå har fått med seg så reiser Andres og Kari Jøssang til Senegal nå i januar. Begge har vært og er viktige for felleskapet vårt, først og fremst for den de er og samtidig så har de også vært involvert i mange oppgaver som har vært til velsignelse for oss rundt dem. Andres har også siste året vært en del av ledelsen i Strand Huskirker og derfor har vi hatt en prosess i forhold til videre organisering. Denne prosessen er også et resultat av at i Futurum har vi sett et behov for å få avklart roller og ansvar.

Det er derfor utrolig kjekt å kunne si at noe av dette er nå på plass med at Lene Barkved går inn i ledelse sammen med Møyfrid Moskvil og Arne Dalehaug. Lene er ei utrolig bra dame som har vært en del av Strand Huskirker siden 2008. Hun har tidligere hatt ulike roller i både stab og som huskirkeleder og i høst ble hun med i Futurum og har vært mer involvert rundt undervisning og retning. Derfor er det også veldig naturlig og veldig bra for felleskapet at hun nå blir en del av ledelsen.

I overnevnte Futurum så er ett av målene vi har satt oss for 2022 at det skal være huskirker for hvert trinn fra 7. klasse – 10. klasse og minst 1 huskirke for videregående alder. Vi har erfart og fått tilbakemelding fra mange som har vært en del av ungdomshuskirker siste 10 årene at det har hatt stor betydning for vandringen med Jesus og dermed for livet. Derfor er det også veldig gledelig å kunne si at nå så startes det to nye huskirker, en for 6. klasse og en for 8. klasse. Derfor blir det også naturlig for oss i ledelsen at ett av fokusområdene våre er ledertrening og lederoppfølging slik at de vi best mulig kan utruste og støtte de som Jesus leder inn i disse oppgavene.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om noe av dette eller andre ting, så ta gjerne kontakt.