Det er med stor glede og takknemlighet vi kan melde at Møyfrid Moskvil er blitt ansatt i en 15% stilling i Strand Huskirker. Hun er i utgangspunktet ansatt frem til sommeren da vi sammen med Møyfrid og styret skal se an behovet og økonomien for videre ansettelse.

Møyfrid har vært en del av ledelsen siste året etter at hun og Kristian med familie kom hjem fra Senegal mot slutten av 2018. Nå får hun enda mer tid til å være med å bidra inn i ledelse og kommer blant annet til å jobbe med lederoppfølging, ungdomshuskirker, undervisning og retningen videre for Strand Huskirker. Sammen med Lene og Arne kommer hun samtidig til å ha fokus på å lage gode rutiner og systemer som skal være til god hjelp for huskirkeledere og resten av felleskapet.

Vi er veldig takknemlig for at Møyfrid har gått inn i denne stillingen og ser allerede at det er til  velsignelse for felleskapet.