View Full Event Details

  • 9. January 2019 - 19:30

Radar er et mindre felleskap som består av 2-3 personer som treffes regelmessig, gjerne en time 2-4 ganger i måneden. Målet med radar er å hjelpe hverandre i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Enda målet er det samme som i en huskirke er det likevel noen forskjeller. Når en er 2-3 stykker så er det lettere å få til at alle samles regelmessig. I tillegg kommer en tettere på hverandre og det er lettere å være ærlig og følge hverandre opp. 

Målet er at dette skal være enkelt å få til både praktisk og tidsmessig. En kan gjøre det over en lunch, på en biltur, en joggetur eller over en kopp kaffi o.l.   

Innholdet i radar og hvordan det ser ut i praksis står hver gruppe fritt til å velge selv, men følgende er gode verktøy som vi har gode erfaringer med: 

Dele ærlig liv med hverandre og følge hverandre opp i kjærlighet 

  • Start gjerne med å dele livs og tros historie de første gangene for å bli godt kjent 
  • Etter hvert kan det være bra å ta en runde på hva en er takknemlig for og hva en ikke er takknemlig for når en ser tilbake på den siste uken. Her er Jesus en del av hele livet og ingenting er for lite eller for stort til å ta opp. Snakk gjerne med Jesus før samlingen om det er noe spesielt han viser deg nå som vil være bra å snakke om å få be med andre over. 

 

Syndsbekjennelse og tilgivelsesbønn 

  • Når vi deler liv vil vi også komme inn på synd i livet vårt. Det er Den Hellige Ånd sin oppgave å overbevise om synd samtidig så må vi åpne opp for at dette kan skje. Her er både ulike skriftespeil og andre kristne til hjelp. Ved å få ting frem i lyset får ikke fienden makt over det og vi kan be tilgivelsesbønn over det.  
  • Johannes’ første brev 1.8-9: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 
  • Jakobs brev 5.16: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. 

Lese sammen i Bibelen 

  • Hjelp hverandre å lese i bibelen og med å finne gode rutiner for både dette og bønn i hverdagen. Noen leser sammen når de samles, mens andre blir enige om å lese mellom hver gang og da dele hva Den Hellige Ånd viser en inn i teksten.  

 

Be for andre 

  • Vi tror at Gud alltid inviterer mennesker inn i en relasjon til seg. Snakk med Gud om hvem du skal få være med på å lede nærmere Jesus. Radar kan være et godt felleskap for å hjelpe hverandre med å se og holde fast på dette og be for dem. 

 

Be for hverandre 

  • I tillegg til tilsigelse for syndene så be for det som dukker opp som viktig i samtalen. Spør hverandre om det er spesielle ting en ønsker skal være bønnemener. Be når en er sammen og be for hverandre mellom samlingene. 

 

Radar er kommet ut av Neil Cole «Life transforming group» som du kan lese mer om her: 

https://www.cmaresources.org/files/Cultivating-NeilCole-chap8.pdf