Hva får du når du samler 22 menn i en helg på to hytter for å være sammen med Jesus, hverandre og å gå på ski? En helt fantastisk helg!

Torsdag 7. mars reiste 22 menn med tilknytning til Strand til Vågsli på mannsweekend. Vi hadde fokus på å komme i lag, skape et fellesskap på tvers av menigheter og for å bygge hverandre opp i troen på vår frelser. Jon Andreas Tjentland, som tidligere har vært en del av Strand Huskirker men nå er utvandret til Bergen, var med og ledet oss på en ypperlig måte. Temane som undervist i var blant annet Den Hellige Ånd, Bibelen, leve i lyset/bekjenne synd, om å tjene andre og vår rolle som mann i ulike deler av livet.

Det ble god tid til å drøse sammen over gode måltider, avslapping og mye «lått&løye».

Lørdag holdt vi nattverd og fikk samtale sammen, be for hverandre og oppmuntre hverandre ved å dele erfaringer i etterfølgelsen av Jesus.

Det ble mye Jesus, lovsang, felleskap og ski denne helgen og søndag gikk Vidar 82 mil på ski.

Med andre ord en helt nydelig helg som kommer til å bli gjentatt. Salme 133 beskriver gjerne hvordan det var, om enn på en litt fremmen måte for oss i 2019:-)

 

Se, hvor godt og vakkert det er
når brødre bor sammen!

Det er som den fine oljen på hodet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     når den renner ned i skjegget, Arons skjegg,
ned over linningen på kjortelen.

Det er som dugg fra Hermon
når den faller på Sions fjell.
For der gir Herren velsignelse,
liv til evig tid.