Nå i september kjører vi hele Lifeshapes-kurset over to tirsdagskvelder: 10. og 17. september kl 19-22. Lifeshapes er et kurs som omhandler åtte bibelske prinsipper for disippelskap. Kurset er også kjent som GPS-kurs. Undervisning blir hovedsaklig av Kristian Landro, men også andre kommer til å bidra.

 

«Back to basic» – noe for hele huskirka?
I høst vil lederundervisningen i Strand huskirker dreie seg om å komme tilbake til basis i relasjon til Gud og i disippellivet. Lifeshapes-kurset er et glimrende utgangspunkt for å tilegne seg anvendelige grunnleggende bibelske prinsipper som kan bety en forskjell i livet. Jeg anbefaler dere at dere kommer sammen med hele huskirka over disse to kurskveldene, og heller dropper den vanlige ukentlige samlinga. Kursinnholdet vil gi dere et godt grunnlag for videre samtale og retning i høst. Det er ingen påmelding eller kostnad. Kurssted er Jørpeland Bedehus.

 

KursinnholdLifeshapes

1. kurskveld 10. september:

Sirkelen – et liv i læring
Halvsirkelen – et liv i rytme
Trekanten – et liv i balanse
Firkanten – et liv som trener disipler

2. kurskveld 17. september:

Femkanten – et liv i den nåde man har fått
Sekskanten – et liv oppover
Syvkanten – et liv innover
Nøkkelperson – et liv utover