Som de fleste har fått med seg så har det vært litt endringer i ledelsen i Strand Huskirker siste par årene. Kjetil Andersen sluttet i sin stilling som leder ved utgangen av 2017 men fortsatte som frivillig i stab. Torbjørn Fjelde og Vidar Laugaland tok da over som ledere og har vært dette uten å være ansatt. Fantastisk gode folk som ønsker å følge Jesus og peke på han og har fått gjort dette blant annet som ledere av Strand Huskirker. Fra 01. januar er det nå bestemt at Arne Dalehaug blir ansatt 20% som ny leder av Strand Huskirker. Arne har tidligere vært med i stab og vært en del av Strand Huskirker siden 2009. Både Vidar og Torbjørn kommer til å være med videre i ledelse, Vidar fortsetter i sin rolle som styreleder og Torbjørn fortsetter som frivillig i stab. I tillegg er det også fantastisk at Kjetil Andersen og Kristine Bø Kuntsen er med videre i stab og at Andres Jøssang kommer til å bli enda mer involvert i ledelse/stab. Helene Nag Grødem er også en del av stab men er for tiden i permisjon på grunn av små herlige barn hjemme. Vi kommer til å bruke litt tid fremover til å jobbe med hvordan stab og de ulike rollene/funksjonene kommer til å se ut i praksis. Mer informasjon vil komme etterhvert.

Arne:

Jeg gleder med veldig til å ta over som leder av Strand Huskirker. Gjennom de siste 10 årene har jeg fått erfart hvordan Jesus ønsker at vi skal følge Ham inn i mer frihet. Frihet til å elske Gud, vår neste, oss selv og alt Han har skapt. I dette har jeg også fått erfart viktigheten av felleskapet, Kirken, som Han har gitt oss. Det å få leve sammen med andre som følger Jesus og hjelpe hverandre i etterfølgelsen har vært helt sentralt for meg og mange rundt meg. Jeg kaller det gjerne å stå i god jord, og være god jord for andre, slik at vi kan få solide røtter og vokse til å bli de «plantene» Gud har skapt oss til å være. I dette felleskapet, i denne gode jorden, så er både bønnen/stillheten, Bibelen og nattverden helt sentralt. Og da har vi APG 2,42 som har vært grunnleggende for Strand Huskirker helt fra starten «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Dette er det jeg håper vi skal fortsette med.
Og det som er viktig er at dette er ikke noe jeg skal gjøre alene. Å være en god gjeng i stab og styre som er forskjellige men ønsker det samme er helt avgjørende. Og det at de som har gått foran og vært ledere tidligere (Kristian fra Sauda, Kjetil, Torbjørn og Vidar) alle er med i en eller annen form er neste litt unikt og en stor styrke. Men det er heller ikke stab og styre alene som gjør dette, det er alle som anser seg som en del av Strand Huskirker uavhenging av rolle. For vi er alle kalt til å være etterfølgere av Jesus, til å «bli i hans kjærlighet» og få lov til å gi denne videre.