kf-skolen logo

 

 

 

 

Barn trenger røtter og vinger

 

Høsten 2014 planlegger KF-skolen (Kristen Friskole) Jørpeland å starte opp med barneskole-klasser på Jørpeland. Søknaden til skolen er under behandling i UDIR, men en bør allerede nå gå i gang med planlegging av en eventuell oppstart.  Vurderer du å sende barn til denne skolen? Nå er det mulig å melde interesse i forkant av oppstarten (se linken til brosjyren nedenfor).

 

Ved å melde interesse er du til hjelp i planleggingsfasen av skolen, samtidig som du er med på å sikre at behovene til elevene blir møtt å best mulig måte. I utgangspunktet planlegges det å starte opp med 1., 2. og 8. trinn – men det er åpent for andre alderstrinn hvis det er tilstrekkelig interesse.

 

KF-skolen Jørpeland eies og drives av Klippen og Normisjon.

 

 

brosjyre kf-skolenLast ned brosjyren med informasjon og skjema for å melde interesse.