INSPIRASJONSAMLING

Kom å få et neddykk i Guds ord og Ånd

En plass hvor fellesskapet og livet har stor plass. En plass hvor vi kan gå sammen og hjelpe hverandre til et liv av etterfølgelse av Jesus.