Tirsdag  8. april blir det inspirasjonsamling på Kraftverket kl 19.30-21.30. Inspirasjonsamlingene er åpne for alle, og er rettet mot deg som ønsker å vokse som disippel. Tema for denne samlingen er bønn, og vi kommer til å fokusere på hvordan vi kan be om gjennombrudd og Guds rikes komme i menigheten, nærmiljøet, landet og verden.

I Norge i dag pågår det en ny kollektiv bevisstgjøring om kirkens oppdrag om å nå ut til nye mennesker. På Dawn-konferansen «Sendt – for noe større» i Oslo 27-29 februar kom representanter for 15 ulike norske organisasjoner og kirkesamfunn sammen for å mønstre til å nå nye mennesker og plante nye menigheter. Sammen med flere hundre andre på konferansen skrev de under på dette oppropet. Vi kan altså begynne å se konturen av noe nytt Gud gjør i landet vårt. Invitasjonen lyder nå som alltid:

 

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa:
«Hvem skal jeg sende,
og hvem vil gå for oss?»
Jeg sa: «Jeg! Send meg!»
– Jes 6,8

 

Gud inviterer mennesker til å være med på hans evige hensikt – å velsigne alle folkeslag gjennom troen på Jesus. Dette har vært noe av fokuset vårt de siste månedene gjennom undervisning på inspirasjonssamlingene og møter, der vi har oppfordret til å overgi seg til Herren og gi Ham mulighet til å gi oss en retning i liv og tjeneste.

Beautiful sunset

Foto av Kevin Carden

På inspirasjonssamlingen på tirsdag skal vi fokusere på nødvendigheten, kraften og privilegiet det er i å be for at Guds rike skal komme. Det er viktig at vi som Kristi kropp mobiliseres og lærer oss å kjempe i bønn. I Bibelen har vi mange glimt av hvordan forbønntjenesten kan se ut gjennom livet til blant annet Abraham, Moses, Daniel og Nehemja. Et annet eksempel er Epafras som blir nevnt i Paulus brev til Kolosserne:

 

 Epafras, som er en av deres egne, hilser også. Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis.
Kol 4,12f

 

Jeg tror mange av oss – meg inkludert – har mye å lære om å gå i forbønn. Jeg tror dette ligger på Guds hjerte, og jeg har forventning om at det virkelig betyr noe at vi velger å engasjere oss i bønn.

 

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.
2Krøn 7,14

 

Kvelden består av undervisning, samtale og god tid til å begynne å be for byen, landet, verden og hverandre.

Hjertelig velkommen 🙂