Forrige Storsamling hadde vi kollekt til Reza. Her kommer litt mer informasjon om saken, samt et kontonummer en kan bruke for å støtte Reza sin sak:

Reza kom som asylsøker til Norge. I løpet av tiden han var i Norge konverterte han til kristendom. Han ble tvangsflyttet fra Stavanger til Strand. Der blei han med i ei huskyrkje. Der fant han seg godt til rette og var med i fellesskapet kvar veke. Rett før rettsaken hans skulle opp på våren 2015 blei Reza tvangsretunert til Afghanistan. Mange rundt han gjorde sitt ytterste for å stoppe returen men uten hell. Rettsaken gikk sin gang uten Reza i salen. Det blei brukt Skype for at han skulle få forklare seg frå Afghanistan. Dårlig nett gjorde det vanskelig å høyre kva han sa. Rettsaken blei tap, men det blei valgt å anke dommen til lagmannsretten for å prøve å få Reza tilbake til Norge kor det trygt for han å vera. Ein rettsak koster mykje pengar. Viss du vil vera med å støtte ein ny rettssak kan du gi ditt bidrag til kontonr: 32013245184 og merkes med «Reza».

Her er ei lenke kor der er litt info: http://www.dagen.no/Nyheter/tvangsreturnert/Sjokk-i-Stavanger-etter-retur-av-Reza-164656

Stian Oaland