MEDLEMSKAP 

For to år siden besluttet årsmøtet å endre statuttene slik at for å ha stemmerett på årsmøtet så må en være betalende medlem av Strand Huskirker innen 31.12. året før. Så for å ha stemmerett på årsmøtet til våren må du melde deg inn før nyttår. Det er også en veldig fin måte for oss i styret og ledelse å ha en viss oversikt over hvem som er en del av felleskapet.

Bli medlem

GIVERTJENESTE 

Vi har fått tilgang til vedlagte nettside som kan brukes til å gi gaver til Strand Huskirker. Det er mulig å velge engangsgave eller fast givertjeneste via avtalegiro eller vipps. Ved å bruke denne nettsiden kommer en automatisk inn i systemet som gir skattefradrag for det som gis.

Gå til siden