I høst har vi «Røtter» som tema. Vi ønsker å få dypere røtter både som enkeltpersoner og felleskap, der vi kan ta opp god og sunn næring som igjen fører til vekst og frukt. Så ønsker vi også å gå til røttene våre for å se på hva Gud har gitt oss, her også både som enkeltpersoner og fellesskap.
Vi tenker det Gud har gitt oss er oppsummert i visjonen vår «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle».
Det vises også gjennom veiviserne våre og oppdraget vår som sier «Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»
Det vi gjør som er mest i tråd med dette, er disippelgjørende mindre felleskap (huskirker, radargrupper o.l.). Her er tilrettelegging og oppfølging av disse viktig, og noe av hovedoppgaven til stab.
Samtidig så ser vi at vi i stab har brukt mye tid på å arrangere felles samlinger, og prøve å aktivere folk til å bli engasjert i dette. Vi ser også at det er mange av de samme personene som gjør mye og det kan oppstå en slitasje.
Dette er noe vi ikke ønsker (ikke noe noe vi tror vi først og fremst er gitt) og vi lurer på om Gud prøver å fortelle oss noe i dette. Vi ønsker som felleskap og enkeltpersoner å gå på det Gud har gitt oss og sier til oss! Verken mer eller mindre! Dette kan koste på mange måter, men vi tror også det er her det er liv for oss selv og andre.
Ut fra dette har vi nå bestemt oss for å kutte ut å arrangere de to siste storsamlingene som er planlagt i høst. Ha fokus på din menighet (din huskirke, radargruppe o.l.) og hvordan dere kan tjene Gud, andre og hverandre. Så håper og tror vi gjerne at dette kan skape rom for at folk tar initiativ til å treffes på tvers av huskirker og radargrupper på andre måter, og ikke minst inviterer med folk som ikke kjenner Jesus! Inviter folk hjem, på tur, på lekeplasser osv! Inviter til sosiale kvelder/dager, lovsangskvelder osv. Og igjen, inviter med folk som ikke kjenner Jesus så de gjerne kan få et smak av Jesus og hans kjærlighet i hjemmet og hverdagen! Vær kreative og søk Gud og hva han har for dere og deg!
Kan også anbefale taleserien «The Jesus Stuff» i «Church of The City New York» som berører noen av disse punktene vi har satt. Denne finnes både på podcast, Youtube og Spotify.
Ta kontakt om dere har noen spørsmål!
Alt godt,
Stab v/Arne
Vår visjon: Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle
Våre veivisere: Elsket – Sendt – Familie – Hverdagslig – Fundament
«Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»
www.strandhuskirker.no