Å leve som en åpen og inviterende familie er viktig for oss i Strand huskirker og en av verdiene våre. Vi ser i det nye testamentet at dette er noe Jesus og hans disipler modellerte, og vi ønsker å gjøre det samme! 🎉
Derfor ønsker vi å invitere til felles middager i hjemmene denne og neste uke! Dette blir som nevnt i tidligere nyhetsbrev et fast innslag fremover!
Fem fantastiske familier åpner hjemmene denne gang og inviterer på middag! Det er lagt opp til litt ulike tidspunkt og dager slik at det skal kunne passe for flere.
Inviter gjerne med deg folk rundt deg som ikke er en del av felleskapet fra før!
Skriv deg på listen i link under, første mulighet er allerede førstkommende torsdag! Om du ikke kommer inn i dokumentet, ta kontakt med Arne (95786454) eller Marita (91524512) så kan vi skrive deg på!
Inkludert de som inviterer er det ca 80 plasser, så det kommer trolig til å fylles opp raskt, så skriv deg på så fort som mulig!
Påmelding: