Kristne Karers Klubb

Alder: 29 og 30 år pluss Bjarte

19.30 annenhver Tirsdag

Rekrutterer en i året. Har en på venteliste nå.

Dele liv, bygge hverandre opp og bli trygg i troen.

Kontaktperson: Reinert Helgøy