Tro og Liv

Alder: Mellom 30-50

Vi møtes hver onsdag kl1930-2230

Ja vi er åpne for å ta i mot andre men det er alltid
en spenning rundt dette tema,med tanke på trygget og åpenhet
i gruppa.

Vi er opptatt av å bli bedre kjent med Jesus og leve nærmere han,og om livet i opp og nedover bakke.

Kontaktpersoner: Leif Arild og Aud Veland