Elsket og Sendt

Damer 30 +/-

Møtes i hjemmene annenhver uke.

Torsdager, ca. 20:00-22:00.

Vi deler liv, lovsynger, leser bibel og ber sammen. Sosialt og godt fellesskap.

Ønsker nye velkommen!

Kontaktpersoner: Lene Barkved og Helene Nag Grødem (41552189)