Styret i Strand huskirker har sendt ut et informasjonsbrev til alle som tilhører Strand huskirker. Dette brevet er ment som en informasjon om hvordan økonomien til Strand huskirker blir forvaltet – og som en stor takk til de som har bidratt.

Brevet kan lastes ned her: Infobrev økonomi Strand huskirker 2015