Torsdag 31. oktober fylte vi Kraftverket med folk fra ulike huskirker for inspirasjonssamling. Kvelden besto blant annet av av en læringsprosess som ble gjort i grupper. Vi jobbet med ulike spørsmål og søkte å definere praksiser for disse problemstillingene:

 

Opp: Hvordan bruke tid med Gud? Hvordan søke Gud?

Inn: Hvordan kan jeg endre adferd til Guds vilje i eget liv? Hvordan følge Jesus/gjøre som Jesus?

Ut: Hvordan dele de gode nyhetene om Jesus? Hvordan lede mennesker til tro på Jesus?

 

Foto av eisenbergalex

 

Svarene som gikk igjen på de forskjellige gruppene var disse:

Praksier for OPP: Be, lytte til Gud, lese Bibelen, lovsynge, ta med Gud i hverdagen, leve i tro

Praksiser for INN: Lytte, Bibel, anvende Guds ord i eget liv, morgenbønn, syndsbekjennelse/ansvarliggjøring, la Gud skape forandring, prioritere Gud, lydighet til Gud, gå i tro, brenne for Jesus

Praksiser for UT: Bønn, bruke tid med andre/bygge relasjoner, ærlighet/åpenhet, søke Gud, medvandring, vise godhet i praksis, dele Guds ord, være tilgjengelig, invitere, bruke tid på de svake i samfunnet

 

De viktigste prakisene vi kom fram til skulle tegnes. Klikk på bildene nedenfor:

 

Det blir flere inspirasjonssamlinger fremover, der vi kommer til å jobbe sammen i grupper, få god undervisning og tilbe sammen. Velkommen 🙂

 

 

Foto på framside  og øverst av Eisenbergalex