av Stefan Klocek

På tirsdag 16. desember blir det en fellessamling litt utenom det vanlige på Kraftverket, kl 19.30. Tema for samlingen er «storfamilien». Strand huskirker har en desentralisert struktur der vi samles regelmessig i hjemmene. Samtidig har det alltid vært et mål å komme sammen som en større åndelig familie på tvers av huskirkene.

Vi kommer til å ha lovsang, gløgg og sosialt, men mesteparten av tiden vil bli brukt på å jobbe sammen i grupper der vi søker svar på løsning på problemstillinger som:

  • Har Strand huskirker fungerende arenaer for å samle storfamilien?
  • Hvorfor er det viktig å samles som storfamilie?
  • Hvilke verdier bør bli gjenspeilet når vi samles?
  • Hvordan kan slike samlinger se ut i praksis?

Fellessamlingen på tirsdag blir arrangert for å sette oppmerksomhet på viktigheten av å komme sammen som en større åndelig familie, samtidig som vi tror det vil komme fram gode praktiske løsninger og innspill på hvordan dette kan se ut  når vi jobber sammen.

Håper du kommer!

 

 

Foto av Stefan Klocek