Vi er en nettverksoppbygget menighet, som består av smågrupper. Hensikten med ledersamlingene er at lederne for smågruppene skal få inspirasjon, oppfølging, fellesskap og støtte i dette viktige arbeidet. Ledersamlingene inneholder undervisning, samtale, bønn og sosialt.