I fjor på denne tida var familien vår i full gang med å detaljplanlegge våren 2020. Vi hadde lenge tenkt å sette av tid til å ta en FMS (Family Ministry School) i regi av Ungdom i Oppdrag. Vi kjente på behovet for en pause fra en hektisk hverdag, og ønsket å få åndelig påfyll og fornyet visjon for veien vi skulle gå videre. For å se klart er det godt å tre litt til side fra dagliglivet. Så en familiebibelskole på fire måneder med kvalitetsundervisning, internasjonalt fellesskap og en praktisk misjonstur i Europa virket som et godt valg. Vi søkte om permisjoner fra barnehage, skole og jobb – og planla å reise på FMS på Grimerud utenfor Hamar, 17. mars i år. Vi hadde forventning til en tid med pause og fornyelse, og gledet oss veldig.

Fem dager før vi skulle reise stengte Norge ned grunnet Covid-19 viruset. Den lenge planlagte våren 2020 ble ikke som vi hadde tenkt, og alle planene våre ble lagt på vent. Situasjonen hjemme føltes fastlåst, og forventningene våre så ikke ut til å bli møtt. Hva nå Gud?

En krise gir muligheter

Salme 46 fremhever Gud som den opphøyde over folkeslag, vår faste borg og tilflukt. I vers 11 taler Gud og sier «Fall til ro og kjenn at Jeg er Gud.» (BGO 2017) Det er Gud som styrer historiens gang. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til (apg 17,28). Vi trenger ikke å hjelpe ham for å strekke til, men kan legge ned eget strev og innsats og kjenne at han virkelig er Gud. Han strekker til, og behøver ikke at noen skal hjelpe ham med noe (apg 17,25).

Når vi ble sittende ufrivillig hjemme, søkte vi Gud og spurte han om råd. En tanke som kom var at selv om denne situasjonen ble annerledes, var det fremdeles en mulighet som ble gitt av Herren. Gud er stor nok til å gi oss all åndelig velsignelse (ef 1:3) i alle situasjoner, og vi opplevde at Gud  sa at han kunne gi oss alt vi lengtet etter – akkurat der vi var. Nytt perspektiv, fornyet visjon og uforstyrret kvalitetstid med familien. Vi har på ny lært at vi alltid kan forvente hans nærhet og velsignelse, uten at vi trenger å posisjonere oss eller gjennomføre spesielle handlinger for å fortjene det. Gud taler, og ønsker å være nær oss i alle perioder og situasjoner.

Tømt for å fylles

De siste ukene har vi ryddet vekk ugress og planter vi ikke ønsker å ha i hagen vår. Særlig i skråningen bak huset har vi hatt mye som har vokst og tatt unødig med plass. Nå som vi har kjørt bort to-tre tilhengerlass til søppelplassen opplever vi at vi har fått rom for nytt liv i hagen vår. På samme måte som i hagen vår er det slik i livet at tømming gir rom for lengsel, og ny vekst.

I lignelsen om såmannen (Lukas 8,4-15) får vi innsikt i hvordan Guds ord er som et såkorn. Det vokser i jordsmonnet, som er hjertene våre, og skaper nytt liv og gode frukter. Dessverre kan såkornet bli tatt bort fra oss, det kan visne bort i trengselstider eller det kan bli kvelt av bekymringer, rikdom og nytelser – symbolisert med tornebusker. Men såkornet har gode vekstvilkår i det gode jordsmonnet, som er den som hører ordet, tar imot det, og bærer frukt med utholdenhet. For vår familie har der vært godt å oppleve en periode uten fritidsaktiviteter, sosial kalender, skole, jobb og barnehage. Vi har vært i sammen som familie på en ny måte, og har hatt god tid til å se hverandre og de nærmeste rundt oss. Det har vært som en opprydding i livet – som en fjerning av tornebusker. Vi har kjent på hva vi godt kan klare oss uten, og hva vi vil holde fast ved. Samtidig har tømmingen av livene våre også gitt rom for å kjenne på lengselen etter Guds nærvær, og gitt muligheten for nytt liv.

Ta det videre

Det er blitt viktig for oss å ta videre de praksisene og perspektivet vi har fått våren 2020. Kanskje klarer vi å leve nærere Skaperens rytme og intensjoner, selv når samfunnet girer opp igjen etter at pandemien er over? Først og fremst vil vi holde fast på at i møte med all usikkerhet er Gud mer enn stor nok til å ta seg av oss – ja hele nasjonen. Han er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr (Sal 46,1.6).

Om det er frykten for døden, sosial isolering, tap av inntekt og arbeidsplass eller andre faste holdepunkter har vi alltid en kjærlig far som er nærværende og ser våre behov. Han er mer enn stor nok til å svare på alle våre lengsler, uansett omstendighetene rundt oss.