Felles samlinger våren 2022

Som alltid er de små felleskapene, huskirkene og radargruppene, den viktigste måten vi samles på. Dette er vår nære åndelige familie.

Sett av datoene:

Lørdag 29.01 klokken 19:30: Ledersamling med Jan Torland (UiO)
Søndag 20.02 klokken 11:00: Storsamling
Fredag 11.03 – Lørdag 12.03: Lederdøgn sammen med bla Sauda, Flekkefjord, Norkirken, Hjemeland, Suldal m.f.
Søndag 03.04 klokken 11:00 - Storsamling
Fredag 22.04 klokken 20:00 - Årsfest
Torsdag 19.05 klokken 20:00 – Ledersamling
Søndag 29.05 klokken 11:00 - Storsamling med dåp av Talina Danielsen Dalehaug
Juni: Sommerfest. Kommer tilbake til dato!
Velkommen!
Er du ikke i en formell lederposisjon, men ønsker å være med på ledersamlinger, ta kontakt med Helene eller Arne for påmelding.