Felles samlinger høsten 2022

Som alltid er de små felleskapene, huskirkene og radargruppene, den viktigste måten vi samles på. Dette er vår nære åndelige familie. Men vi ønsker også å samles på tvers av smågruppene, så sett av datoene:

WEEKEND: 26.08-28.08 - Kraftverket+Heia bedehus og gymsal. Påmelding: chechin.no - søk opp Strand Huskirker - innen søndag 14.08:

STORSAMLINGER:
18. september
16. oktober
13. november
Åpne for alle - VELKOMMEN!
Høsten 2022/Våren 2023 vil vi også gjennomføre en mini-DTS som fellesskap, i samarbeid med UIO.
Påmelding:
NYE VINGER (mini-DTS): 
21. oktober - kveldssamling 20:00
4. og 5. november - fredag kveld/lørdag formiddag 
18. november - kveldssamling 20:00
2. og 3. desember - fredag kveld/lørdag formiddag
16. desember - kveldssamling 20:00
Ledernettverk:
23.09-24.09 - Sauda (for huskirkeledere, stab og ledergruppen)