Styret av Strand huskirker kaller inn til ekstraordinært årsmøte 2. mai i Blåklokkevegen 3 kl 19:30. Eneste sak som skal opp er valg av nytt styre. Fire personer går ut av det nåværende styret, og fire personer har sagt ja til å stille til valg:

  • Ragna Laugaland
  • Vidar Laugaland
  • Jostein Soppeland
  • Irmelin Andersen

Helene Kirkholm fortsetter i det nye styret. Andre kandidater kan også fremmes til styret, men senest 28. april.

Rett etter valg av styret vil det bli et åpent styremøte for alle interesserte. Her kommer det til å bli en presentasjon av det forrige styrets arbeid, samt en åpen samtale om veien videre, hjertesaker etc.

 

Velkommen!