I høst har vi hatt Drivhuset en gang i måneden, det ønsker vi å fortsette med denne våren.

I de årene vi har drevet huskirker har vi alltid kjent på et behov for å komme sammen på tvers av gruppene våre for å bedre kjent med Gud og hverandre. Vi har hatt flere forskjellige typer samlinger for storfellesskapet, men også for ledere og frivillige.

Vi bygger videre på huskirke-fundamentet, og tror at det nye livet som kristne kan flyte naturlig og få næring i små fellesskap som lever for noe større. I Strand er det også flere andre som ønsker å jobbe for visjonen om levende reproduserende småfellesskap, blant annet i Jørpeland menighet. Vi tror vi har mye å lære av hverandre, og går derfor sammen med flere av disse husgruppene når vi arrangerer disse kveldene i høst. Staben i Strand huskirker kommer sammen med noen fra ledergruppa til Jørpeland menighet til å forme innhold og rammer for opplegget.

Det har vært veldig fint å være sammen og lære både hverandre og Jesus bedre å kjenne i samtale, bønn, lovsang og undervisning. Målet er at samlingene skal oppmuntre og utruste oss i etterfølgelsen av Jesus og i det/dem Han sender oss til.

 

Dette ønsker vi også å fortsette med i 2019 og har satt opp følgende datoer for samlingene frem til våren:

 

  1. januar

6 februar

  1. mars
  2. april
  3. mai
  4. juni

 

Inntil vidrere blir opplegget ganske like det som har vært:

 

Lovsang, bønn, åpent for å dele litt om det er noe til felleskapet (20 min)

Samtale, gjerne 3×3 innad i gruppene om livet med Gud og bønn for hverandre (20 min)

Input/undervisning (20 min)

Samtale og bønn i gruppene om undervisning eller andre ting vi ønsker å sette fokus på (45 min)

 

Drivhuset er Strand Huskirker sin lederoppfølging nå og vi ønsker virkelig å ha fokus på oppfølging fremover slik at ingen står alene i Strand Huskirker, uansett om du er leder eller ikke. Vi ønsker å være et felleskap som er der for hverandre, slik alle de gode «hverandre versene» i Bibelen antyder. Enda vi anbefaler det så har vi samtidig ikke lagt opp til at Drivhuset er obligatorisk da vi ikke ønsker å legge for mye på folk. Derfor vil vi også se på alternative måter å følge opp dem som ikke er med på Drivhuset.