I slutten i november arrangerer Kristian Landro et knakende bra kurs for par. Kurset passer for alle par, enten du er gift eller kjæreste.

Kurset går over to fredagskvelder:

Fredag 23. november kl 18.00-22.00
Fredag 30. november kl 18.00-22.00

Informasjon om kurslokale kommer snart. Pris for begge kveldene er kr 800,- per par.

Meld deg på kurset innen innen tirsdag 20. november. Send en melding til kristianlandro@gmail.com eller telefon 45000459.

 

Informasjon til deltakere: 

Kurset er utviklet med utgangspunkt i Persolog personprofil® . Persolog personprofil® er et anerkjent verktøy til bruk i utvikling av personer og organisasjoner (www.persolog.no).

 

Persolog personprofil® er ingen personlighetstest, men en adferdsprofil som sier noe om hvordan din adferd er med fokus på par relasjonen og privatlivet. Det er et feedback instrument som gir innsikt i og hjelp til:

  • Forbedre din kommunikasjon, – forstå og bli forstått.
  • Få bedre selvinnsikt, og lære partneren din bedre å kjenne.
  • Finne frem til styrker, flaskehalser, irritasjonsmomenter og motiverende omstendigheter for deg selv og din partner.
  • Verdsett partneren din høyere ved å anerkjenne styrker hos hverandre, og arbeide med hvordan dere kan utfylle hverandre.
  • Sette mål for videreutvikling av par-forholdet.

Profilen gir et språk som kan hjelpe deg til å gjenkjenne og sette ord på erfaringer dere allerede har, og gi mulighet for videreutvikling i parforholdet.

 

Kurset er lagt opp med en blanding av undervisning, personlig arbeid og pararbeid.  Det vil ikke bli noe gruppearbeid i løpet av kurskveldene. 50% av tiden blir brukt til undervisning og 50% til personlig arbeid og pararbeid. Ulike oppgaver og øvelser er nøye beskrevet i par profilen, og vil veiledere dere steg for steg. Dere får en hjemmeoppgave som dere skal gjøre mellom kurskveldene. For å gjøre dette på en best mulig måte vil vi oppfordre deltakerne til å sette av 2-3 timer for å arbeide med oppgavene.

 

Alle deltakerne får en Persolog personprofil i kursprisen. Ønsker dere å kjøpe boken ABC for DISK som gir en grundig innføring i Persolog sin tenkning og tar for seg både parrelasjoner, barneoppdragelse, teambygging, kommunikasjon m.m, kan dere gjøre dette på kurskvelden. Bok koster 250 kroner.

 

Vi gleder oss til å være sammen med dere. Vi vil oppfordre dere til å komme 5 minutter før kursstart, slik at vi kan starte kl. 1800.

 

Husk påmelding til kurset innen tirsdag 20. november. Send en melding til kristianlandro@gmail.com eller telefon 45000459.