Du vet at du er hekta på nett når du leker med ungen med den ene hånda og forteller om det med den andre. Stian K. Aarebrot

 

I perioden 28. august til 2. oktober vil vi i Strand huskirker invitere til et eksperiment der vi i sammen søker hvordan vi kan leve målrettet i en digital hverdag. De siste årene har det foregått en stille revolusjon i det moderne menneskets dagligliv. Mens en før hovedsaklig delte livet med familie, venner, kolleger og nabolag er vi nå i praksis bare en armlengdes avstand fra milliarder av mennesker via internett. Måten vi kommuniserer på og inntar informasjon ved hjelp av internett og våre digitale medier har mange positive sider. Likevel vil et ubevisst forhold til bruken av disse kunne føre oss inn i en livsstil vi ikke hadde tenkt. For tiden er det flere samfunnsdebattanter, teologer og psykologer som løfter fram nye problemstillinger knyttet til den digitale tidsalder. Vi er blitt mer tilgjengelige, samtidig som flere og flere opplever ensomhet. Også konsentrasjonsvansker og evnen til å gå dypere menes å kunne spores til vår bruk av digitale medier – der alt må skje i nuet. Om en ikke tar bevisste valg på dette området tar samfunnet valgene for deg. Har du noen gang tenkt over hvordan din bruk av digitale medier påvirker din relasjon til Gud, din neste og deg selv?

Vi ønsker å inviter deg til å bli med på et seks-ukers praksis-eksperiment der vi prøve å legge gode vaner knyttet til bruken av digitale medier. Dette gjør vi ved å følge en ”praksis-intensiv” utviklet av Substansielt-nettverket. Denne intensiven består av undervisning, refleksjon i grupper og ansvarliggjøring på å sette tankene du gjør deg ut i livet.

I tillegg til de konkrete hverdagsvalgene du gjør gjennom fasten kommer vi sammen hver onsdag fra kl. 19 til 21.30 for å få undervisning og følge hverandre opp. Du velger selv hvordan du vil legge opp fasten, men felles for alle er at en dropper sosiale medier, gjør mobilen til «fasttelefon» hjemme og «fordummer» smarttelefonen. Bruk av digitale medier i jobbsammenheng går selvsagt utenom. Målet er ikke å gjøre hverdagen upraktisk, men å gjøre noen konkrete handlinger for å leve et mer målrettet liv, og ”…vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus..” (2Pet 3,18).

Oppstart blir onsdag 28. august. Da samles vi for en introduksjon og blir utfordret på å reflektere over egne digitale vaner. Etterpå starter vi med å lage en induviduell plan for hvordan resten av fasten skal se ut.

Om du synes dette er interessant kan du lese mer om en praksis med digital faste i magasinet Strek, nr 5 fra 2012.

 

Påmelding til:

Sven Fjelde – svenfjelde(at)gmail.com

eller

Kjetil Andersen – andersen.kjetil(at)gmail.com