STILLEKVELDER HØSTEN 2017

Bønn- et møte med Gud og et møte med meg selv.

 

Vi ønsker å fortesette stillekveldene på Solbakk og inviterer til første samling torsdag 7. september kl 20.00.

 

En kveld ser ca slik ut:

19.45 Dørene er åpne og du er velkommen
20.00 (Vi begynner på slaget) Kort om hvorfor og hvordan kvelden vil se ut
20.05 Tilbakeblikk på dagen. Med noen enkle spørsmål bruker vi litt tid i stillhet over dagens takknemlige- og mindre takknemlige øyeblikk.
20.20 Lesing av kveldens bibeltekst med påfølgende stillhet. En får utlevert ark med åpne spørsmål som kan være med å hjelpe en inn i teksten og stillheten, men det er helt frivillig om en vil bruke dem. Teksten blir ulik fra gang til gang, spørsmålene de samme.
21.10 Felles avslutning med Fader vår og velsignelsen.

 

Datoene for høsten er som følger: (torsdager i partall-uker)
Torsdag 07.09
Torsdag 21.09
Torsdag 05.10
Torsdag 19.10
Torsdag 02.11
Torsdag 16.11 (hos Ragnhild)
Torsdag 30.11

 

Obs: Viktig å ta med egen bibel, eventuelt penn og papir om du vil notere for deg selv. Spørsmål/bønner blir utlevert på ark.
Disse kveldene er åpne for alle som skulle ha et ønske om det, uansett alder:) Og uansett hvilken menighet du er tilknyttet, eller om du ikke skulle være en del av noe bestemt fellesskap, men ønsker å søke Gud. Det er veldig lov å komme en gang for å se hva dette er, og du kan få komme så mange eller så få ganger du vil.

Adressen er Nagavegen 175 (Solbakk).

 

Hvorfor stillekveld?? Kort sagt erfarer vi at stillheten åpner for et ærlig møte med oss selv og Gud. Jesus er sentrum og vi kommer sammen for å sitte ved hans føtter og lytte til hans livgivende ord. Kall det gjerne et pusterom hvor vi får kjenne på hvilepulsen og være til stede under Guds kjærlige blikk.! Dette er så enkelt at det kan gjøres når som helst hvor som helst, men kanskje er det lettere å finne den gode stillheten når vi kommer sammen?
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på!
Vel møtt!

Hilsen Arne, Elisabeth og Ragnhild

Seminar om forbønn med Mette Boye

Det er mange av oss som har gode erfaringer og opplevelser gjennom forbønn for og med hverandre. Vi tror at Gud virker gjennom samtale og bønn, og at Han vil at mennesker skal bli satt fri, helbredet, oppbygd, trøstet og utrustet. Dette tror vi på, og derfor har vi også lagt til rette for at det finnes mulighet for samtale og forbønn på hvert fellesmøte.

Vi ønsker å strekke oss etter at det å be for hverandre blir en naturlig del av felleskapet vårt, både på fellessamlinger og i huskirkene våre. Opplevelsen er at usikkerhet og uvitenhet, sammen med menneskefrykt, er med på å kue ned denne gaven som Gud har gitt inn i fellesskapet. Derfor ser vi verdien av å ha et kurs der vi gjennom undervisning og erfaring kan lære mer om forbønn og samtale, og ha noen felles retningslinjer som vi kan gå utifra når vi ber for og med hverandre. Vi har engasjert Mette Boye til å holde kurset. Hun sitter i OASE sitt lederskap, og er frilans forkynner og veileder.

Dette kurset er for deg som ønsker å lære med om å be for andre mennesker. Hjertelig velkommen!

Tidspunkt: Torsdag 13.mars kl.19.00

Sted: Jørpeland Bedehus

Påmelding: kjetil@strandhuskirker.no innen 7.mars

 

Mette Boye

Mette Boye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av Tove Tuntland

Lifeshapes-kurs 10. og 17. september.

Nå i september kjører vi hele Lifeshapes-kurset over to tirsdagskvelder: 10. og 17. september kl 19-22. Lifeshapes er et kurs som omhandler åtte bibelske prinsipper for disippelskap. Kurset er også kjent som GPS-kurs. Undervisning blir hovedsaklig av Kristian Landro, men også andre kommer til å bidra.

 

«Back to basic» – noe for hele huskirka?
I høst vil lederundervisningen i Strand huskirker dreie seg om å komme tilbake til basis i relasjon til Gud og i disippellivet. Lifeshapes-kurset er et glimrende utgangspunkt for å tilegne seg anvendelige grunnleggende bibelske prinsipper som kan bety en forskjell i livet. Jeg anbefaler dere at dere kommer sammen med hele huskirka over disse to kurskveldene, og heller dropper den vanlige ukentlige samlinga. Kursinnholdet vil gi dere et godt grunnlag for videre samtale og retning i høst. Det er ingen påmelding eller kostnad. Kurssted er Jørpeland Bedehus.

 

KursinnholdLifeshapes

1. kurskveld 10. september:

Sirkelen – et liv i læring
Halvsirkelen – et liv i rytme
Trekanten – et liv i balanse
Firkanten – et liv som trener disipler

2. kurskveld 17. september:

Femkanten – et liv i den nåde man har fått
Sekskanten – et liv oppover
Syvkanten – et liv innover
Nøkkelperson – et liv utover

Digital faste

Du vet at du er hekta på nett når du leker med ungen med den ene hånda og forteller om det med den andre. Stian K. Aarebrot

 

I perioden 28. august til 2. oktober vil vi i Strand huskirker invitere til et eksperiment der vi i sammen søker hvordan vi kan leve målrettet i en digital hverdag. De siste årene har det foregått en stille revolusjon i det moderne menneskets dagligliv. Mens en før hovedsaklig delte livet med familie, venner, kolleger og nabolag er vi nå i praksis bare en armlengdes avstand fra milliarder av mennesker via internett. Måten vi kommuniserer på og inntar informasjon ved hjelp av internett og våre digitale medier har mange positive sider. Likevel vil et ubevisst forhold til bruken av disse kunne føre oss inn i en livsstil vi ikke hadde tenkt. For tiden er det flere samfunnsdebattanter, teologer og psykologer som løfter fram nye problemstillinger knyttet til den digitale tidsalder. Vi er blitt mer tilgjengelige, samtidig som flere og flere opplever ensomhet. Også konsentrasjonsvansker og evnen til å gå dypere menes å kunne spores til vår bruk av digitale medier – der alt må skje i nuet. Om en ikke tar bevisste valg på dette området tar samfunnet valgene for deg. Har du noen gang tenkt over hvordan din bruk av digitale medier påvirker din relasjon til Gud, din neste og deg selv?

Vi ønsker å inviter deg til å bli med på et seks-ukers praksis-eksperiment der vi prøve å legge gode vaner knyttet til bruken av digitale medier. Dette gjør vi ved å følge en ”praksis-intensiv” utviklet av Substansielt-nettverket. Denne intensiven består av undervisning, refleksjon i grupper og ansvarliggjøring på å sette tankene du gjør deg ut i livet.

I tillegg til de konkrete hverdagsvalgene du gjør gjennom fasten kommer vi sammen hver onsdag fra kl. 19 til 21.30 for å få undervisning og følge hverandre opp. Du velger selv hvordan du vil legge opp fasten, men felles for alle er at en dropper sosiale medier, gjør mobilen til «fasttelefon» hjemme og «fordummer» smarttelefonen. Bruk av digitale medier i jobbsammenheng går selvsagt utenom. Målet er ikke å gjøre hverdagen upraktisk, men å gjøre noen konkrete handlinger for å leve et mer målrettet liv, og ”…vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus..” (2Pet 3,18).

Oppstart blir onsdag 28. august. Da samles vi for en introduksjon og blir utfordret på å reflektere over egne digitale vaner. Etterpå starter vi med å lage en induviduell plan for hvordan resten av fasten skal se ut.

Om du synes dette er interessant kan du lese mer om en praksis med digital faste i magasinet Strek, nr 5 fra 2012.

 

Påmelding til:

Sven Fjelde – svenfjelde(at)gmail.com

eller

Kjetil Andersen – andersen.kjetil(at)gmail.com

Kurs i profetisk tjeneste

schoolofprophecy_bath_

18-20 april kl 10.00-16.00 arrangeres det et veldig bra kurs om profetisk tjeneste og nådegave. Kursholdere er Liz Evans og Faisal Malick. Vi har tidligere deltatt på lignende kurs med Liz Evans, og har erfart at vi har fått kunnskap, trening og erfaring av den profetiske funksjonen i kirken som har blitt svært verdifull.

1Kor 14,1: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk


1Kor 12:1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.


For hvem?

Dette kurset passer for deg som er interessert i å lære om profetisk tjeneste, og som lengter etter å erfare og vokse i å høre Gud tale inn i ditt eget og andres liv. Du trenger ikke å kjenne på at du er spesielt utrustet eller kalt til profetisk tjeneste.

 

England?

Kurset arrangeres i Bath City Church, i England.  De siste årene har vi hatt litt kontakt med Liz Evans, som er en del av staben i denne kirken. For å reise til Bath må du fly til London, og så bruke bakketransport (buss, bil eller tog) til Bath. Kurset blir holdt på engelsk, og er åpent for alle.

 

Påmelding og pris?

Vi prøver å få til en samlet påmelding og reise til kurset. Ber dere derfor om kontakte Kjetil på telefon 92 01 02 78 eller epost andersen.kjetil@gmail.com hvis dere er interessert i år reise.

Frist for å melde interesse til Kjetil er 13. februar. Hvis du ikke melder interesse før dette kan du fremdeles reise på kurset, men du er ikke garantert å få reise sammen med oss andre hvis vi for eksempel velger å leie en minibuss eller lignende i England:)

Pris for konferansen er £65 per person, pluss transport og overnatting.

 

Les mer på Bath City Church sin hjemmeside.

DISK-kurs for par på Jørpeland

I slutten i november arrangerer Kristian Landro et knakende bra kurs for par. Kurset passer for alle par, enten du er gift eller kjæreste.

Kurset går over to fredagskvelder:

Fredag 23. november kl 18.00-22.00
Fredag 30. november kl 18.00-22.00

Informasjon om kurslokale kommer snart. Pris for begge kveldene er kr 800,- per par.

Meld deg på kurset innen innen tirsdag 20. november. Send en melding til kristianlandro@gmail.com eller telefon 45000459.

 

Informasjon til deltakere: 

Kurset er utviklet med utgangspunkt i Persolog personprofil® . Persolog personprofil® er et anerkjent verktøy til bruk i utvikling av personer og organisasjoner (www.persolog.no).

 

Persolog personprofil® er ingen personlighetstest, men en adferdsprofil som sier noe om hvordan din adferd er med fokus på par relasjonen og privatlivet. Det er et feedback instrument som gir innsikt i og hjelp til:

  • Forbedre din kommunikasjon, – forstå og bli forstått.
  • Få bedre selvinnsikt, og lære partneren din bedre å kjenne.
  • Finne frem til styrker, flaskehalser, irritasjonsmomenter og motiverende omstendigheter for deg selv og din partner.
  • Verdsett partneren din høyere ved å anerkjenne styrker hos hverandre, og arbeide med hvordan dere kan utfylle hverandre.
  • Sette mål for videreutvikling av par-forholdet.

Profilen gir et språk som kan hjelpe deg til å gjenkjenne og sette ord på erfaringer dere allerede har, og gi mulighet for videreutvikling i parforholdet.

 

Kurset er lagt opp med en blanding av undervisning, personlig arbeid og pararbeid.  Det vil ikke bli noe gruppearbeid i løpet av kurskveldene. 50% av tiden blir brukt til undervisning og 50% til personlig arbeid og pararbeid. Ulike oppgaver og øvelser er nøye beskrevet i par profilen, og vil veiledere dere steg for steg. Dere får en hjemmeoppgave som dere skal gjøre mellom kurskveldene. For å gjøre dette på en best mulig måte vil vi oppfordre deltakerne til å sette av 2-3 timer for å arbeide med oppgavene.

 

Alle deltakerne får en Persolog personprofil i kursprisen. Ønsker dere å kjøpe boken ABC for DISK som gir en grundig innføring i Persolog sin tenkning og tar for seg både parrelasjoner, barneoppdragelse, teambygging, kommunikasjon m.m, kan dere gjøre dette på kurskvelden. Bok koster 250 kroner.

 

Vi gleder oss til å være sammen med dere. Vi vil oppfordre dere til å komme 5 minutter før kursstart, slik at vi kan starte kl. 1800.

 

Husk påmelding til kurset innen tirsdag 20. november. Send en melding til kristianlandro@gmail.com eller telefon 45000459.