Siste nytt fra stab :-)

I Strand huskirker at det viktigste som skjer den daglige etterfølgelsen av Jesus til den enkelte og i felleskapet og at vi når ut til nye med evangeliet. Dette blir reflektert i visjonen «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle».

Samtidig så har vi behov for et styre og en ledelse som kan fungere som en støtte og tilrettelegger for de ulike mindre felleskapene i menigheten. Så her kommer litt informasjon om hva som rører seg i stab og styre.

STAB:

Marita Fjelde har siste året vært med som frivillig i staben i Strand huskirker i tillegg til å være i styret. Vi har satt enormt pris på bidraget Marita har gitt inn her, både av energi, visdom og positivitet. Samtidig så var det avtalt at dette var midlertidig frem til vi fikk på plass noen nye som skulle være i stab sammen med Arne Dalehaug. Derfor er vi utrolig glad for å kunne fortelle at Ragnhild Alsvik er blitt ansatt i en 20% stilling i Strand huskirker. Ragnhild har vært en del av felleskapet i over 15 år og gleder seg til å ta del i de oppgavene, utfordringene og mulighetene som er knyttet til stabsrollen i Strand Huskirker. En av de tingene Ragnhild særlig håper å bidra med inn i Huskrikene går på kommunikasjon, og hvordan vi som desentralisert fellesskap kan få til en god informasjonsflyt og skape tilhørighet til det store fellesskapet så vel som det lille husfellesskapet. Ragnhild har blant annet utdanning innen teologi og har også tidligere jobbet som ungdomsarbeider på Jørpeland. Vi merker allerede at kreativiteten, kunnskapen og energien til Ragnhild beriker Strand huskirker allerede!

STYRET:

På årsmøtet i mars var det også valg av nytt styret. To av de sittende styremedlemmene ønsket å gå ut av rollene sine, Astrid Norland og Cathrine Vestbøstad. Vi takker Astrid og Cathrine for gode bidrag inn i styret. Resten av styret ble fortsatt sittende og er som følger:

Marita Fjelde (styreleder)

Andres Jøssang

Kjetil Andersen

Vidar Laugaland

Torbjørn Fjelde (vara)

MEDLEMSKAP:

For å være stemmeberettiget på årsmøtet til Strand huskirker må en være betalende medlem året før. Det er også en veldig fin måte for oss å kunne ha en viss oversikt over hvem som er med i felleskapet. Så veldig flott om du kan melde inn deg (og familie om du har det) på denne linken:

https://app.checkin.no/event/70785

 

GIVERTJENESTE:

Vi er et felleskap som kun baserer inntektene våre på givertjeneste. Vi er enormt takknemlig for alle som har gitt inn til Strand huskirker de siste årene! Vi er også heldig å få gi en god del penger videre til misjon andre steder, blant annet Senegal. Så har vi også et ønske om å satse videre for å kunne gi evangeliet om Guds rike videre også her lokalt. Blant annet ønsker vi i enda større grad å jobbe inn mot ungdommer. For å kunne gjøre dette er vi også avhengig av økt givertjeneste. Så om du ønsker å være med å gi inn i felleskapet på denne måten setter vi enormt pris på det. Da følger dere vedlagt link for å bli med i givertjenesten:

https://normisjon.profundo.no/lokallag?p=107103&n=Strand%20Huskirke

 

Bibelkveld 18.03.24

Vi inviterer til Bibelkveld, denne gang hjemme hos Andres&Kari i Selemorkveien 42, mandag 18.03.24 kl 20.00-21.30. Ragnhild Alsvik vil ha undervisning.

Vi ønsker å hjelpe hverandre til å åpne og lese i Bibelen – og dette gjør vi best sammen. Bibelkvelder er for deg som har støv på Bibelen, sliter med å lese og forstå Bibelen eller bare ønsker å forstå enda mer. Tema for denne tredje bibelkvelden i vår er skapelsen fra 1.Mos 1-3. Velkommen!

Fellessamling med årsfest – Fredag 08.03 klokken 20:00

Velkommen til fellessamling og årsfest på Kraftverket fredag 08.03 klokken 20:00.
Denne kvelden vil vi komme sammen for lovsang, undervisning, fellesskap og årsfest. Vi vil dele litt fra det vi har vært med på i året som er gått, men også drømmer og ønsker for tiden som ligger foran oss.
Alle tar med seg en rett til et tapas-bordet så spiser vi sammen i starten av kvelden.
Skriv i innlegg på Facebook eller send en SMS til Marita hva du vil ta med deg, så får vi en oversikt på ca antall som kommer, og variasjon maten som kommer på bordet:)
PS: Om det er nye som har begynt i huskirker, eller lurer på å begynne i huskirker, kan dette være en fin kveld å invitere disse med. Her vil en få litt større innblikk i hva som rører seg rundt om i fellesskapet.

Hverdagsmåltid

Første uken i mars:

Strand Huskirker ønsker å være med på å bygge et samfunn der vi ser hverandre i hverdagen. Vi vil skape kultur for å bygge gode relasjoner midt i hverdagens uryddige hjem og enkle måltider, slik Jesus gjorde. Mange av oss har kanskje noen vi skulle ønske å bli bedre kjent med, men tiden løper fra oss. Noen ganger trenger vi et spark bak til å “just do it”. Dette er et sånt spark bak:) En lunsjpause sammen med noen midt i arbeidsdagen, en hverdags middag med en familie eller to ekstra rundt bordet, en kveldsmat med noen naboer? Hvem skal du/ dere spise sammen med denne uka?

Felles samlinger våren 2024

Her er felles samlinger for våren 2024!🥳 Så er det selvfølgelig huskirker og radargrupper som treffes regelmessig utover dette som er det viktigste vi gjør. Har du lyst til å være med i en huskirke, ikke nøl med å ta kontakt😀
Vi gleder oss til en høst sammen der vi ønsker at vi selv og nye skal bli kjent med Jesus og hans kjærlighet og leve med Han i hverdagen!🤩🙌
Vi kommer til å fortløpende legge ut mer informasjon om disse samlingene fremover, men sett gjerne av datoene allerede!
JANUAR:
Uke 2: Bønneuke
Fredag 12.01: Fellessamling
Torsdag 25.01: Bibelkveld
FEBRUAR:
Fredag 09.02: Fellessamling
Tirsdag 13.02: Bibelkveld
MARS:
Første uken: Spis et hverdagsmåltid sammen med noen
Fredag 08.03: Årsfest
Mandag 18.03: Bibelkveld
APRIL:
Første uken: Spis et hverdagsmåltid sammen med noen
Fredag 12.04: Fellessamling
Onsdag 17.04: Bibelkveld
MAI:
Første uken: Spis et hverdagsmåltid sammen med noen
Onsdag 22.05: Bibelkveld
JUNI:
Første uken: Spis et hverdagsmåltid sammen med noen
Fredag 07.06: Fellessamling

Bibelkveld 25.01.24

Vi inviterer til Bibelkveld hjemme hos Kjetil&Irmelin i Blåklokkevegen 3, torsdag 25.01.24 kl 20.00-21.30. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å åpne og lese i Bibelen – og dette gjør vi best sammen. Bibelkvelder er for deg som har støv på Bibelen, sliter med å lese og forstå Bibelen eller bare ønsker å forstå enda mer. Tema for første kveld er Matteus 5-7. Velkommen 😊

Fellessamling 12.01 på Kraftverket (20:00-22:00)

Uke 2 har vi bønneuke som avsluttes med Fellessamling på fredag 12.01 klokken 20:00 – 22:00 på Kraftverket ved bedehuset på Jørpeland.

Disse kveldene har vært utrolig fine kvelder hvor vi sammen får lære, praktisere, bli oppmuntret og utrustet og se mer av Jesu storhet, hellighet og kjærlighet!

Det blir litt undervisning av Arne Dalehaug, det blir deling av folk i felleskapet, lovsang, praksis, bønn og godt felleskap!

Det er flere som har lurt på om dette er åpne samlinger for alle, det er det, alle er velkomne 🙂
Håper å se dere alle!

Fellessamling 15.12. på Kraftverket

Disse kveldene har vært utrolig fine kvelder hvor vi sammen får lære, praktisere, bli oppmuntret og utrustet og se mer av Jesu storhet, hellighet og kjærlighet!

Jan Torland blir med oss å underviser, det blir deling av folk i felleskapet, lovsang, prakais, bønn og godt felleskap!

Det er flere som har lurt på om dette er åpne samlinger for alle, det er det, alle er velkomne 🙂
Håper å se dere alle!