NB! Bønneuken har blitt flyttet fra uke 32 til uke 33. Det vil si at bønneuken nå blir 10.-16. august.

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» – Filipperbrevet 4:6-7.

Da Jesus døde på korset, revnet forhenget inn til det aller helligste. Det vil si at Gud ikke bare er inne i det aller helligste, men Han er blant oss. Vi kan være i Hans nærvær, og vi kan snakke med og lytte til Han. Som vi leser i Filipperne så ønsker Gud at vi skal komme til Han med alt istedenfor å gå å bekymre oss.

Høsten er en tid der mange går inn i noe nytt. Derfor ønsker vi å sette av en uke der vi kan søke Gud, be, lytte, lovsynge og bare være i Hans nærvær. Uke 33 blir det derfor bønneuke. Det vil si att det blir åpent på bedehuset fra 10.00-22.00 mandag til søndag. Her blir det forskjellige bønne-stasjoner, det blir satt opp stoler så en kan sitte å bruke tid alene med Gud i bønn og Bibel, og det blir mulighet for forbønn. Hver kveld kommer det til å bli lovsang og bønnemøte 20.00. Bønneuken blir startet med sendefest på mandag kveld.

Vi ønsker at bønneuken skal være en plass der alle føler seg velkomne til å komme innom for å be, lese i Bibelen og slappe av sammen med Gud enten det er for 5 minutt eller 5 timer.