«Drømmen om Guds rike»

Bønneuka 2016 blir arrangert 20.-25. juni i samarbeid med Jørpeland Menighet (DNK).
Når vi søker Gud sammen får vi del i hans hjerte, samtidig som vi skaper varig forandring innen områdene vi ber for. Vi drømmer om å se hans vilje skje, og hans rike komme på jorda slik som i himmelen.

Jørpeland Bedehus blir åpent hver dag fra kl 17.00-21.30. Her blir de bønnevandring med forskjellige stasjoner og mulighet til å få forbønn. Hver kveld kl 20.00 blir det felles bønnesamling med lovsang.

Håper flest mulig kommer innom for å være i Guds nærhet, og for å be om hans makt og regjering bryter gjennom til velsignelse for stedet vårt, landet og nasjonene.

Genesis 2812 [widescreen]

Program

Hver dag har vi et hovedtema som vi ber spesielt for gjennom dagen, og som blir tatt opp på bønnesamlingen på kvelden. Temaene berører innflyttere, rus, barn, ungdom, ledere og misjon.

Mandag:
Bønn: Hver innflytter møter en åpen Farsfavn
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Tirsdag:
Bønn: Ikke noe menneskeliv skal bli ødelagt av rus
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Onsdag:
Bønn: Hvert barn skal få vokse opp i en trygg tro
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Torsdag:
Bønn: Hver ungdom finner sin plass i Guds menighet
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Fredag:
Bønn: Hyrder som leder flokken i samsvar med hans plan og vilje (bønn for ledere)
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Lørdag:
Bønn: En kilde til liv for nabosteder, Europa og verden (misjon)
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

 

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.
-2Krøn 7,14

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
– Matt 6,9b-10

 

Velkommen!