BLOGG

Info, historier og vitnesbyrd

Årsfest – 24.03
Hverdagsmiddag i hjemmene – uke 11 og 12
Den store fasten
Middag på Kraftverket – Onsdag 15.02
MANN 2023
Informasjon om storsamling
NYE VINGER – STRAND HUSKIRKER / UIO
WEEKEND 26-27 AUGUST
Månedshilsen
Månedshilsen mai
Storsamling med dåp
Podcast: Hva gjør Den hellige ånd