Årsfest – 24.03

Vi gleder oss til å samles til årsFEST den 24.03 på Jørpeland bedehus.
VI ønsker her å FEIRE det som skjer ute i HUSKRIKENE og nettverkene våre.
Vi gleder oss til å samles for å kjenne hva vi er SAMMEN om og med HVEM!
Dersom du har noe du ønsker å ta opp på årsmøtedelen må dette meldes til styreleder David innen 17.03.
Det blir tapas der alle tar med en rett hver. Du melder deg på ved å trykke SKAL på arrangementet på Facebook. Husk å skrive hvilken tapasrett du tar med! Om du ikke har Facebook kan du melde deg på til David (90073917) eller Irmelin (91880938).
Påmelding:

Hverdagsmiddag i hjemmene – uke 11 og 12

Å leve som en åpen og inviterende familie er viktig for oss i Strand huskirker og en av verdiene våre. Vi ser i det nye testamentet at dette er noe Jesus og hans disipler modellerte, og vi ønsker å gjøre det samme! 🎉
Derfor ønsker vi å invitere til felles middager i hjemmene denne og neste uke! Dette blir som nevnt i tidligere nyhetsbrev et fast innslag fremover!
Fem fantastiske familier åpner hjemmene denne gang og inviterer på middag! Det er lagt opp til litt ulike tidspunkt og dager slik at det skal kunne passe for flere.
Inviter gjerne med deg folk rundt deg som ikke er en del av felleskapet fra før!
Skriv deg på listen i link under, første mulighet er allerede førstkommende torsdag! Om du ikke kommer inn i dokumentet, ta kontakt med Arne (95786454) eller Marita (91524512) så kan vi skrive deg på!
Inkludert de som inviterer er det ca 80 plasser, så det kommer trolig til å fylles opp raskt, så skriv deg på så fort som mulig!
Påmelding: 

Middag på Kraftverket – Onsdag 15.02

Tid: Onsdag 15.02.2023 klokken 16:30 – 18:00

Sted: Kraftverket v/Bedehuset på Jørpeland

I Strand huskirker tror vi at livet med Jesus leves i hverdagen med alt det den inneholder. Om en leser evangeliene så skjer enormt mye av det Jesus gjør og sier i forbindelse med et måltid. Vi har tro på at måltider i hverdagen der en inviterer hverandre inn er en genial plass for å bli bedre kjent med hverandre og andre. Derfor gleder vi oss nå stort til å komme sammen og ha felleskap rundt et måltid hver måned. Dette er en plass for å ha det gøy, bygge relasjoner, ha de gode samtalene og invitere inn hvem som helst. Det blir mat, prat og garantert god stemning.

BLI MED OG INVITER GJENE EN, TO ELLER TI VENNER 😀

Vi ønsker å gjøre dette sammen og derfor ønsker vi å fordele hvem som tar med mat for hver gang, og hverm som handler, rydder til og rydder etterpå. Det å tjene hverandre på denne måten har en stor verdi i seg selv. Har du lyst å ta med mat, eller være med å hjelpe på andre måter, skriv deg på i google docs dokumentet under, eller gi beskjed til Marita Fjelde på 915 24 512.

Vi ønsker at flest mulig melder seg på slik at det er forutsigbart hvem som kommer. Du melder det på ved å skrive deg på i google docs dokumentet som er linket til nederst her. Vi oppretter da også en messengergruppe for de som melder seg på og som er på messenger.

Ta gjerne kontakt med Marita eller Arne Dalehaug (95786454) om du har spørsmål eller kommentarer.

Link til å melde seg på og bidra på ulike måter.

MERK: Det er to faner for de to ulike skjemane i excelarket:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HnxjA5XT3glQqDs2BohMcrBaqj0gFock/edit?usp=share_link&ouid=105579392008867747146&rtpof=true&sd=true

MANN 2023

DU er invitert til MANN Sauda 10-12 februar på Sauda Klubb. Innholdet i helga er Jesus, lovsang, ski og mat. Me bestiller felles middag fredag og lørdag, men alle tar med mat til felles brødmåltid selv. Me er voksne folk og treng ikke bli underholdt, men om du ønsker å bidra med noe er du velkommen til det!

Inviter gjerne med deg en venn eller uvenn og meld deg på til oyvind.nag@boreal.no

Tipper at prisen blir ca kr. 1600 pr stk, men dersom prisen hindrer noen å bli med, gi beskjed så fikser vi det.

Det er plass til 32 stk, stort sett i tomannsrom.

Påmeldingsfrist 01.12.2022 til Øyvind!

Informasjon om storsamling

I høst har vi «Røtter» som tema. Vi ønsker å få dypere røtter både som enkeltpersoner og felleskap, der vi kan ta opp god og sunn næring som igjen fører til vekst og frukt. Så ønsker vi også å gå til røttene våre for å se på hva Gud har gitt oss, her også både som enkeltpersoner og fellesskap.
Vi tenker det Gud har gitt oss er oppsummert i visjonen vår «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle».
Det vises også gjennom veiviserne våre og oppdraget vår som sier «Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»
Det vi gjør som er mest i tråd med dette, er disippelgjørende mindre felleskap (huskirker, radargrupper o.l.). Her er tilrettelegging og oppfølging av disse viktig, og noe av hovedoppgaven til stab.
Samtidig så ser vi at vi i stab har brukt mye tid på å arrangere felles samlinger, og prøve å aktivere folk til å bli engasjert i dette. Vi ser også at det er mange av de samme personene som gjør mye og det kan oppstå en slitasje.
Dette er noe vi ikke ønsker (ikke noe noe vi tror vi først og fremst er gitt) og vi lurer på om Gud prøver å fortelle oss noe i dette. Vi ønsker som felleskap og enkeltpersoner å gå på det Gud har gitt oss og sier til oss! Verken mer eller mindre! Dette kan koste på mange måter, men vi tror også det er her det er liv for oss selv og andre.
Ut fra dette har vi nå bestemt oss for å kutte ut å arrangere de to siste storsamlingene som er planlagt i høst. Ha fokus på din menighet (din huskirke, radargruppe o.l.) og hvordan dere kan tjene Gud, andre og hverandre. Så håper og tror vi gjerne at dette kan skape rom for at folk tar initiativ til å treffes på tvers av huskirker og radargrupper på andre måter, og ikke minst inviterer med folk som ikke kjenner Jesus! Inviter folk hjem, på tur, på lekeplasser osv! Inviter til sosiale kvelder/dager, lovsangskvelder osv. Og igjen, inviter med folk som ikke kjenner Jesus så de gjerne kan få et smak av Jesus og hans kjærlighet i hjemmet og hverdagen! Vær kreative og søk Gud og hva han har for dere og deg!
Kan også anbefale taleserien «The Jesus Stuff» i «Church of The City New York» som berører noen av disse punktene vi har satt. Denne finnes både på podcast, Youtube og Spotify.
Ta kontakt om dere har noen spørsmål!
Alt godt,
Stab v/Arne
Vår visjon: Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle
Våre veivisere: Elsket – Sendt – Familie – Hverdagslig – Fundament
«Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»
www.strandhuskirker.no

NYE VINGER – STRAND HUSKIRKER / UIO

 

 

I Strand huskirker har vi en visjon som sier følgende:

«Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle».

Hvordan ser dette ut i praksis, hva har det å si for hva vi gjør som menighet? Her har vi blitt inspirert av våre UiO om vår hensikt:

«Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»

Dette tror vi ligger dypt i vårt DNA og vi ønsker at det skal få lov til å prege felleskapet og livene til den enkelte. Det var også dette som var opptakten til at Strand huskirker ble til for over femten år siden.

Torbjørn&Marita Fjelde og Øyvind&Astrid Nag var på en mini-DTS (disippeltreningsskole) i regi av UiO på Sola som kaltes Nye Vinger. Her fikk Gud gjøre mye i livet deres som igjen fikk store ringvirkninger i relasjoner og miljøet rundt dem. Som visjonen vår tilsier så fikk Jesus prege hjemmet og hverdagen til flere og flere, og folk fikk erfare Jesu kjærlighet på ulike måter.

Mye endrer seg på femten år, men vi tror at Gud fortsatt sier det samme til oss, som kan oppsummeres i visjonen, veiviserne og hensikten vår. Og vi tror det kan være en tid for igjen å gå til røttene våre. Derfor er vi enormt takknemlige for at vi i høst sammen med våre venner i UiO Sola skal få gjennomføre en ny disippeltreningsskole, Nye vinger, «Strand huskirker style»! Dette gleder vi oss enormt til! Målet er at vi skal bli utrustet som enkeltpersoner og felleskap til å gi de gode nyhetene videre både her og nye steder, men også at vi som felleskap skal få vokse enda mer sammen med hverandre og Gud.

LINK TIL PÅMELDING: https://www.checkin.no/event/46795/nye-vinger-strand-huskirker-uio

Praktisk:

Vi skal få være sammen annen hver helg i ti helger, der rytmen er en fredag kveld i måneden og en fredag – lørdag i måneden. Fredag kveld blir på Kraftverket v/Bedehuset på Jørpeland, mens fredag – lørdag blir med overnatting på naturskjønne omgivelser Preikestolhytta. Vi skal ha bønn, lovsang, god mat, lek, sosialt, gode undervisninger og smågrupper/praksis. Fredagene starter vi med tapas hvor alle tar med litt hver, mens på samlingene som går fredag-lørdag blir det tre måltider; kvelds, frokost og lunsj, og selvfølgelig kaffe og litt snæks. Her tar alle med frokost selv, mens kvelds, lunsj og kaffe/snæks fikser vi på fellesen.

Dette blir noe vi gjør sammen og alle må være med å kunne bidra på ulike oppgaver innenfor det å lage mat/koke kaffi, handle inn o.l.,men vi vil prøve å fordele det slik at det blir få ganger en har ansvar.

De helgene vi er samlet håper vi å få til et veldig bra opplegg for barna som er med, hvor de får litt samme undervisning/praksis som de voksne. Her håper vi også å få eksterne til å ha barna disse stundene.

Det vil bli litt begrenset med plasser på grunn av lokalene, så vi anbefaler folk å melde seg på så fort som mulig. Det er første mann og dame til mølla 🙂

Dette er et felleskapsprosjekt hvor alle vil bidra på ulike måter og et av målene er at vi skal kunne gå på dybden med både Gud og hverandre. Derfor vil det ikke være mulighet å melde seg på noen av gangene, en melder seg på hele DTS`en.

Det vil bli undervisning, lovsang, bønn, praksis/smågrupper, lek, sosialt, moro og MYE gode folk! Opplegget vil være mest mulig likt hver dag og rytmen vil se slikt ut (med mulighet for at noe blir justert):

FREDAG 18:30 – 22:00 (Kraftverket)

Mat og sosialt: 18:30 – 19:30

Lovsang og bønn: 19:45 – 20:15

Undervisning: 20:15 – 21:15

Smågrupper/praksis: 21:15-22:00

FREDAG 17:30 – LØRDAG 13:00:

FREDAG:

17:30 – 18:30: Felleskapstid, sosialt, moro, lek

18:30 – 19:30: Kveldsmat

20:00 – 20:30: Bønn og lovsang

20:30 – 21:30: Undervisning

21:30 – 22:30: Smågrupper/praksis

LØRDAG:

07:30 – 09:00: Fleksifrokost

09:00 – 09:30: Felleskapstid, sosialt, moro, lek

09:30 – 10:00: Bønn og lovsang

10:00 – 11:00: Undervisning

11:00 – 12:00: Smågrupper og praksis

12:00 – 13:00: Lunsj

Pris med overnatting:

Voksen: 2500

Barn: 1750

Maks familiepris: 11 000

Pris uten overnatting:

Voksen: 1000

Barn: 700

Barn under 2 år er gratis  

LINK TIL PÅMELDING: https://www.checkin.no/event/46795/nye-vinger-strand-huskirker-uio

Datoer og temaer for samlingene!

21.10.22 – Hva er evangeliet

04.11-05.11 – Den Hellige Ånd / Nådegaver

18.11 – Lovsang som livsstil

02.12-03.12 – Guds farshjerte

16.12 – Hvoirdan formidle evangeliet i hverdagen

06.01-07.01 – Høre Guds stemme (Muligens på Himmel&Hav på Sola

20.01 – Bibelen – Er guds ord utgåttpådato

03.02-04.02 – Identitet

17.02 – Bønn&Forbønn

10.03-11.03 – Misjon

Podcast: Hva gjør Den hellige ånd

I Strand Huskirker har vi en drøm om at flere og flere skal bli kjent med Jesus og følge Han i hverdagen. Derfor har vi for visjonen «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle». Dette er ikke noe vi kan gjøre selv, vi ønsker bare å være med på det som Gud gjør i oss og rundt oss. For at dette skal skje er vi helt avhengig av Den hellige ånd. Ånden har ledet oss helt fra starten av og vi ønsker at Ånden skal få lede oss videre! Derfor har vi i vår Den hellige ånd som et gjennomgående tema, der vi blant annet lager en podcastserie.

For hva gjør egentlig Den Hellige Ånd? Og hvordan ser dette ut i hverdagen vår? Hør andre episode og bruk gjerne refleksjonsspørsmål og forslag til praksis under både for deg selv og i huskirken/radargruppen din.

Link til podcast finner du om dunder. Den finnes også på Spotify under «Strand Huskirker».

Podcast - Hva gjør Den Hellige Ånd

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL – HVA GJØR DEN HELLIGE ÅND:

Hva er din historie med Den hellige ånd? (Stikkord: Diffus, fjern, intim, etc.)

Hvordan kan jeg bli bedre kjent med Den hellige ånd?

Hvordan kan vi høre «Åndens stille tale»/Guds stemme i hverdagen vår

 

 FORSLAG TIL PRAKSIS – DEN HELLIGE ÅND 

 «Du tenker deg ikke frem til en ny måte å leve på. Du lever deg frem til en ny måte å tenke på.»  

– Henri Nouwen  

 Les avsnitt i Bibelen hvor Den hellige ånd er omtalt og prøv å se for deg hvordan dette ser ut i ditt liv. For eksempel: 

Joh 14,15-20 

Apg 2 

Apg 13,1-2 

Apg 16,6 

Matt 3,13-17 

1Kor 2,11 

Sett av tid til å bare være stille og lytt om Den hellige ånd har noe han vil fortelle deg. Gud bruker personligheten vår. Han kan gi oss tanker, bibelvers, bilder, ord eller andre ting.   

Hvordan kan vi være åpne for Åndens ledelse? Hva er det eventuelt som hindrer? 

Be for hverandre, gjerne konkret bønn for en person om gangen. Forsøk å ikke dele bønneemner med hverandre på forhånd, men stol på at Den Hellige Ånd skal lede i bønn. Del/be ut det du får i tankene.  

Podcast: Hvem er Den hellige ånd

I Strand Huskirker har vi en drøm om at flere og flere skal bli kjent med Jesus og følge Han i hverdagen. Derfor har vi for visjonen «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle». Dette er ikke noe vi kan gjøre selv, vi ønsker bare å være med på det som Gud gjør i oss og rundt oss. For at dette skal skje er vi helt avhengig av Den hellige ånd. Ånden har ledet oss helt fra starten av og vi ønsker at Ånden skal få lede oss videre! Derfor har vi i vår Den hellige ånd som et gjennomgående tema, der vi blant annet lager en podcastserie.

For hvem er egentlig Den Hellige Ånd? Og hva betyr det for meg? Hør første episode og bruk gjerne refleksjonsspørsmål og forslag til praksis under både for deg selv og i huskirken/radargruppen din.

Link til podcast finner du under. Den finnes også på Spotify under «Strand Huskirker».

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL – HVEM ER DEN HELLIGE ÅND 

Hvem vil du si at Den hellige ånd er? 

Hva har det å si for meg at Den hellige ånd er en person?  

Hvordan kan jeg bli bedre kjent med Den hellige ånd? 

 

 FORSLAG TIL PRAKSIS – DEN HELLIGE ÅND 

 «Du tenker deg ikke frem til en ny måte å leve på. Du lever deg frem til en ny måte å tenke på.»  

– Henri Nouwen  

 Les avsnitt i Bibelen hvor Den hellige ånd er omtalt og prøv å se for deg hvordan dette ser ut i ditt liv. For eksempel: 

Joh 14,15-20 

Apg 2 

Apg 13,1-2 

Apg 16,6 

Matt 3,13-17 

1Kor 2,11 

Sett av tid til å bare være stille og lytt om Den hellige ånd har noe han vil fortelle deg. Gud bruker personligheten vår. Han kan gi oss tanker, bibelvers, bilder, ord eller andre ting.   

Hvordan kan vi være åpne for Åndens ledelse? Hva er det eventuelt som hindrer? 

Be for hverandre, gjerne konkret bønn for en person om gangen. Forsøk å ikke dele bønneemner med hverandre på forhånd, men stol på at Den Hellige Ånd skal lede i bønn. Del/be ut det du får i tankene.  

 

Samlinger vår 2022

Her er felles samlinger for 2022!🥳 Så er det selvfølgelig huskirker og radargrupper som treffes regelmessig utover dette. Har du lyst til å være med i en huskirke, ikke nøl med å ta kontakt😀
Vi gleder oss til en vår sammen der vi ønsker at vi selv og nye skal bli kjent med Jesus og hans kjærlighet og leve med Han i hverdagen!🤩🙌
Mandag 03.01 – Fredag 07.01: Bønneuke der du er
Lørdag 15.01 klokken 19:30: Ledersamling med Jan Torland (UiO)
Søndag 20.02 klokken 11:00: Storsamling
Fredag 11.03 – Lørdag 12.03: Lederdøgn sammen med bla Sauda, Flekkefjord, Norkirken, Hjemeland, Suldal m.f.
Søndag 03.04 klokken 11:00 – Storsamling
Torsdag 19.05 klokken 19.30 – Ledersamling
Juni: Sommerfest. Kommer tilbake til dato!

Bønneuke

Jesus er gode nyheter, lys og håp i mørket! Vi er helt avhengige av Hans ledelse for å dele de gode nyhetene videre.
Vi ønsker derfor å starte året i takk og bønn til Han og inviterer til bønneuke i hjemmene denne første uken i januar. Be der du der – alene eller med de du kan være sammen med. Vi gleder oss til å starte 2022 sammen med dere – der dere er!
Vi legger ut bønneemner her, på mail og sms hver dag denne uken.
– Be alene, sammen med småfellesskapet, familien, venner (innenfor reglene)
– Selv om vi har satt opp bønnevandring på torsdag er dette noe en kan gjøre de andre dagene også – gå en tur i nabolaget, sentrum, til en fjelltopp – det som passer deg!
– Gjør bønneemnene til dine egne
– Prioriter gjerne å sette av tid til bønn når du planlegger uken – det er så fort gjort at det ikke blir noe av om det overlates til tilfeldighetene
– Sett gjerne av tid til å være stille og noter ned det du blir minna om
– Del gjerne ord og bilder du skulle få, som kan være til andre eller til fellesskapet
Matteus 7:7-11 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
BØNNEEMNER:
Mandag:
– Be for plassen vår
– Be for de som ikke kjenner Jesus.
– Be for politikerne, næringsliv og arbeidsplasser.
Tirsdag:
– Be for mennesker og relasjoner
voksne, ungdom, barn, det ufødte liv, ekteskap.
– Be for mennesker som lever i ensomhet,
med sykdom eller i avhengighet.
Onsdag:
– Be for menighetene i Strand
– Be for Huskirkene i Strand, Sauda, Senegal,
Flekkefjord.
– Be for nye og eksisterende ledere og fellesskap.
Torsdag:
– Bønnevandring:
Vi møtes på Jørpeland og Tau (kommer tilbake til tid og
sted) evt. gå en bønnetur i ditt nabolag
når det passer, gå alene eller avtal å gå sammen med
noen.
Fredag:
– Be over eget liv og Guds ledelse
– Be for familie og venner
– Be for de som ikke kjenner Jesus
Stab v/Helene