Informasjon fra Strand huskirker

Det er en del som skjer i og rundt felleskapet vårt, så her kommer informasjon og noen spørsmål om du kan og vil være med å bidra på noen områder. Og husk, alt dette skjer fordi vi har et ønske om at Jesus Kristus skal være vårt sentrum og utgangspunkt i hjemme, hverdagen og at alle rundt oss skal få erfare hans kjærlighet!

Radargrupper:
 
Radargrupper er noe av det viktigste vi holder på med. Vi vet at det er en del radargrupper i felleskapet vårt, og dette er nydelig. Før hadde vi en oversikt over dette, men det har vi ikke hatt etter korona-perioden. Det hadde vært veldig kjekt å fått en tilbakemelding fra alle dere som er i radargrupper på navn og mailadresser, slik at vi kan få en oversikt, send dette til Arne Dalehaug på mail, messenger eller SMS. På denne måten kan vi dele informasjon og ressursser og hjelpe hverandre i vandringene vi har.
Lurer du på hva radar er eller du ønsker å bli med i en radargruppe, så ta kontakt!

Nytt styre/lederteam: 
 
Vi hadde sist uke valg av nytt styre etter omorganisering som vi tidligere har skrevet om. Det nye styret er som følger:
Astrid Norland – Kjetil Andersen – Andres Jøssang – Torbjørn Fjelde – Marita Fjelde – Cathrine Vestbøstad – Vidar Laugaland.
Utrolig godt å inspirerende å ha med seg en så god gjeng i lederskapet. Ta dem gjerne med i bønn i tiden fremover.
Weekend:
 
Det er nå nærmere 90 påmeldte til weekend, utrolig kjekt! Vi har nå booket hele leirstedet for helgen og har derfor plass til enda flere. Er du i tenkeboksen så BLI MED, eller tips andre om å melde seg på. Link til påmelding og oppdatert program er under:
Møte med Øyvind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn:
 
Søndag 24. september 17:00 – 19:00 blir det et felleskirkelig møte for alle forsamlingene på Jørpeland med overskriften «Kristentro i møte med radikal kjønnsideologi», et stort og viktig tema som Benestad formidler på en tydelig og samtidig omsorgsfull måte. Sett av tidspunktet og bli med. Her bidrar alle menighetene med litt, vi trenger følgende, meld fra til Arne Dalehaug om du kan hjelpe til med noe av følgende:
– to personer som kan møte opp 30 min før for å ordne til (sette frem stoler, koke kaffe o.l.)
– en som kan ta med kake eller fruktfat
Stiftelsen Kraftverket:
Vi bruker lokalene til Kraftverket både til større og mindre samlinger og de ønsker nå gjerne at vi har med en representant i styret der. Dette er en god mulighet for å bidra inn i Kraftverket, men også kunne påvirke hvordan det blir utformet og brukt. Hadde vært utrolig bra om vi hadde fått inn en person her som kjenner at dette hadde vært en god ting å bidra med. Meld også her fra til Arne Dalehaug om du kan være med.
 
Minner til slutt om neste samling etter weekend som blir hverdagsmiddag 04.10.2023. Sett av ettermiddagen, så kommer vi tilbake med mer informasjon etterhvert. 
 
Alt godt,
Stab v/Arne
Vår visjon: Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle
Våre veivisere: Elsket – Sendt – Familie – Hverdagslig – Fundament
«Som menighet vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden»
www.strandhuskirker.no

Nye Vinger 25.08. på Kraftverket

Disse kveldene har vært utrolig fine kvelder hvor vi sammen får lære, praktisere, bli oppmuntret og utrustet og se mer av Jesu storhet og kjærlighet! Det blir deling av folk i felleskapet, lovsang, bønn, god undervisning og godt felleskap!

Denne gangen blir det også ekstraordinært årsmøte hvor vi velger nytt styre/lederteam. Se nyhet på siden om bakgrunnen for dette.

Samlingen er fra 20:00 – 22:15.

Håper å se dere alle 🙂

Endringer i organisering av Strand huskirker

Etter innspill og vurderinger er det besluttet av en ønsker å gjøre noen endringer i organiseringen av Strand huskirker. Under følger status om nåværende organisering:

Styret: Øverste organ for Strand huskirker. Har blant annet juridisk og økonomisk ansvar, ansvar for ansettelser og ansatte. Samles etter behov. Det skal være fem stykker i styret i tillegg til to vararepresentanter.

Lederteam: Skal være med å sette retning og jobbe med de større linjene, mål og milepæler. Skal også være som et rådgivende organ for stab og komme med innspill. Samles to ganger i halvåret men skal også være tilgjengelig for innspill via mail, telefon o.l. Det har vært mellom 7-9 personer med i lederteam de siste årene, inkludert de som sitter i stab.

Stab: Skal være det utøvende organ i Strand huskirker som leder felleskapet i det daglige. Samles vanligvis til stabsmøte en gang i uken og har jevnlig dialog utenom.

Har de siste årene bestått for det meste av to-tre personer, der Arne Dalehaug har vært ansatt som leder i 20% siden 2019. Helene Nag Grødem har vært siste ansatt (også 20%) men kommer ikke tilbake i sin stilling etter endt permisjon nå i høst. Marita Fjelde har nå vært i frivillig stab i over et halvt år.

Ønsket er at stab skal først og fremst ha fokus på lederoppfølging, ledertrening, visjon, retning, innhold og kommunikasjon/administrasjon.

Bakgrunn for endring:

Vi ser at lederteamet som møtes sammen med stab to ganger i halvåret ikke blir nok involvert/får nok tid til å kjøre gode prosesser i forhold til å sette retning og mål. Samtidig blir mye av det som da blir bestemt i lederteam gitt til stab for å utføre. Dette er egentlig i henhold til slik det skal være. Samtidig ser vi at stab da blir sittende mye med ansvar for å gjennomføre felles samlinger og kommunikasjon/administrasjon rundt dette og veldig lite med ledertrening- og oppfølging og proaktiv kommunikasjon og arbeid med visjon og retning.

Når det gjelder styret blir heller ikke de som er med her tett nok på beslutningsprosesser og det som skjer for å kunne ta best mulig avgjørelser på saker som blir presentert for dem. Vi ser også at det har vært store problemer med å få folk til å stille til styret de siste årene. Og vi ønsker ikke at folk skal «måtte være med» og at mange personer skal sitte i roller som bare er med litt halvveis. Da er det bedre at de som er involvert blir skikkelig involvert og vil dette selv.

 

Hva er endringen:

Vi ønsker å slå sammen funksjonene til lederteam og styret til en gruppe som da blir hetende «styret». På denne måten vil vi få færre roller å fylle samtidig som de som fyller disse rollene blir mer involvert. Det nye styret vil da både ha det overordnede og juridiske ansvaret og samtidig være med å lede menigheten med å sette retning, mål og ha mer praktiske ansvarsområder.

I tillegg er det ønskelig at stab gjerne blir bestående av tre personer som gjerne kan møtes annenhver uke om en får et styre som er mer involvert og tar ansvar for ulike deler av driften.

Hva blir ansvaret til de som sitter i styret:

 • Økonomi
 • Ansettelser
 • Juridisk
 • Helheten i SHK
 • Sammen med stab sette retning, mål og årshjul
 • Fordele ansvar for de totale arbeidsoppgavene i SHK (kalender, praktisk rundt arrangement, kontaktpunkt for f.eks barn, ungdom, bønn osv). Dette vil være avhengig av behovene og litt hva de som sitter i styret er gitt av utrustning og gaver
 • Møtes hver andre måned (6 ganger i året) og i tillegg være tilgjengelig for kommunikasjon på mail/korte teamsmøter for avklaringer. Arbeidsform må evalueres jevnlig
 • Være med i læringsnettverket sammen med Sauda, Flekkefjord++++

 

Hva blir ansvaret til de stab:

 

 • Jobbe med visjon, kultur, DNA og legge grunnlag for mål og retning
 • Følge opp mål som blir satt
 • Ledertrening og lederoppfølging
 • Kommunikasjon (bør være egen ressurs)
 • Møtes annenhver uke på dagtid

 

Når og hvordan skjer denne endringen?

 

Vi ønsker å gjennomføre denne endringen høsten 2023. Vi har en samling 26.08.23 hvor vi da vil gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å stemme inn nytt styre. Alle som er en del av felleskapet og kan stille seg bak visjon, verdier og statutter kan stille seg til disposisjon for dette. De som allerede er med i styre og lederteam vil selvfølgelig få spørsmål om å være med videre.

Meld interesse til Arne Dalehaug dersom du ønsker å være med på dette eller har spørsmål rundt det.

 

Weekend 15.-17. september på Tonstadli!

Vi gleder oss stort til å møtes til weekend i september på Tonstadli! Det kommer til å bli vanvittig mye kjekt for små og store: godt felleskap med hverandre og Gud, bønn, lek, undervisning, god mat, lovsang og mye mer.

Vi ser at weekend er viktig for oss som felleskap og har derfor besluttet å sette en makspris på 3000,-, ALT inkludert. Vi har valgt å få mat på stedet, noe som frigir tid for alle for å være mer sammen og tilstede!

Selve programmet er under utarbeidelse og vil bli presentert i august. Men det kan være lurt å melde seg på tidlig da det nok kommer til å være en del som ønsker å være med!

Tonstadli er en kjempeflott leirplass som ligger i Tonstad, i Sirdal kommune. Tonstadli har flotte uteområder med fotballbane, vannsklie (!), eget aktivitetsbygg med en liten gymsal, mange ulike aktiviteter for barn/ungdom/voksne og flotte turmuligheter. Mange av rommene er realtivt nyoppusset, og flere er sannsynligvis i grei «babycall-avstand» til møtesalen.

Det tar omtrent to timer å kjøre til Tonstadli fra Jørpeland.

Felles samlinger høsten 2023

Her er felles samlinger for høsten 2023!🥳 Så er det selvfølgelig huskirker og radargrupper som treffes regelmessig utover dette som er det viktigste vi gjør. Har du lyst til å være med i en huskirke, ikke nøl med å ta kontakt😀
Vi gleder oss til en høst sammen der vi ønsker at vi selv og nye skal bli kjent med Jesus og hans kjærlighet og leve med Han i hverdagen!🤩🙌
Vi kommer til å fortløpende legge ut mer informasjon om disse samlingene fremover, men sett gjerne av datoene allerede!
Fredag 25.08: Nye vinger (åpent for alle)
Fredag 15.09 – Søndag 17.09: Weekend på Tonstadli
Onsdag 04.10: Hverdagsmiddag
Fredag 20.10: Nye vinger (åpent for alle)
Onsdag 01.11: Hverdagsmiddag
Fredag 17.11: Nye vinger (åpent for alle)
Onsdag 06.12: Hverdagsmiddag
Fredag 15.12: Nye vinger (åpent for alle)

Hverdagsmiddag på Jøssang onsdag 07.06. klokken 16:30

Å leve som en åpen og inviterende familie er viktig for oss i Strand huskirker og en av verdiene våre. Vi ser i det nye testamentet at dette er noe Jesus og hans disipler modellerte, og vi ønsker å gjøre det samme! 🎉
Derfor inviterer vi både til middag i ulike hjem og felles hverdagsmiddager. Denne måneden er det fellesmiddag 😀
Som sist fellesmiddag åpner igjen Øystein og Liv Olaug Jøssang tunet sitt og inviterer til grilling og godt felleskap i finværet! Ta med egen grillmat, tallerker og bestikk!
Ta gjerne også med badetøy om du ønsker å ta en dukkert 😀
Adresse er Preikestolveien 9 på Jøssang!
Velkommen skal du være, håper å se DEG der!

Åpen «Nye Vinger» samling 02.06 klokken 20:00!

Vi har hatt Nye vinger (“mini-disippeltreningsskole i samarbeid med UiO) et halvt års tid med 60 påmeldte. Dette er nå ferdig, men det har vært så bra at vi ønsker å ta en del av dette videre der det ikke kreves påmelding! Så en fredagskveld i måneden blir det samling der vi har lovsang, bønn, god undervisning og lærer av Gud og hverandre!

Denne fredagen blir Jan Torland med oss. Jan har vært og er veldig viktig for oss som felleskap og setter veldig pris på at han står sammen med oss. I tillegg til undervisning fra Torland blir det deling av noen fra felleskapet, bønn, lovsang, samtaler og fint felleskap.

Det har vært utrolig gode samlinger som vi håper flest mulig blir med på fremover.

Håper å se dere alle 🙂

Hverdagsmiddag i hjemmene

Å leve som en åpen og inviterende familie er viktig for oss i Strand huskirker og en av verdiene våre. Vi ser i det nye testamentet at dette er noe Jesus og hans disipler modellerte, og vi ønsker å gjøre det samme! 🎉
Derfor ønsker vi å invitere til felles middager i hjemmene uke 19 og 20! Dette blir som nevnt i tidligere nyhetsbrev et fast innslag fremover!
Flere fantastiske familier åpner hjemmene denne gang og inviterer på middag! Det er lagt opp til litt ulike tidspunkt og dager slik at det skal kunne passe for flere.
Inviter gjerne med deg folk rundt deg som ikke er en del av felleskapet fra før!
Skriv deg på listen i link under, første mulighet er allerede førstkommende torsdag! Om du ikke kommer inn i dokumentet, ta kontakt med Arne (95786454) eller Marita (91524512) så kan vi skrive deg på!
Inkludert de som inviterer er det ca 40-50 plasser, så det kommer trolig til å fylles opp raskt, så skriv deg på så fort som mulig!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HnxjA5XT3glQqDs2BohMcrBaqj0gFock/edit#gid=1309711988

Nye Vinger samling på Kraftverket – Fredag 21.04 klokken 20:00

Vi har nå hatt Nye vinger (“mini-disippeltreningsskole i samarbeid med UiO) et halvt års tid med 60 påmeldte. Dette er nå ferdig, men det har vært så bra at vi ønsker å ta en del av dette videre der det ikke kreves påmelding! Så en fredagskveld i måneden blir det samling der vi har lovsang, bønn, god undervisning og lærer av Gud og hverandre!

Denne fredagen får vi besøk av Arne Klinkenberg fra YoungLife / Ganddal. YoungLift driver et enormt bra arbeid blant ungdom i hele verden, og også her lokalt! I tillegg til undervisning fra Klinkenberg blir det bønn, lovsang, felleskap, samtaler og fint felleskap.

Det har vært utrolig gode samlinger som vi håper flest mulig blir med på fremover.

Håper å se dere alle 🙂

Hva skjer i april i Strand huskirker?

Det nærmer seg påske og noen har kanskje tjuvstartet påskeferien i finværet. Vi håper alle får en fin påske der dere er og uansett hva dere gjør. Og det som er så fint er at en kan feire det Jesus gjorde for oss i påsken uansett hvor en er, om det er hjemme, på en gudstjeneste eller på hytta. “For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Matt 18:20. Så inviter gjerne folk hjem eller stikk innom hverandre!

Etter påske er det en det som skjer i i vårt felleskap og vår bevegelse. Målet vårt er at alt vi gjør skal hjelpe oss retning det Gud sier og har gitt oss, som vi blant annet har oppsummert i “Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle”, og “Som felleskap vil vi trene, utruste og sende ut disipler til vårt nærmiljø og andre steder i Norge og verden”. Bli med og få gjerne med andre på følgende:

14 – 15 april. Læringsfelleskap i Sauda.

Vi er så heldige å få stå sammen med mange flere som ønsker det samme som oss. En gang i halvåret møtes vi for å tilbe Gud, lære av og inspirere hverandre og sende hverandre ut. Det er blant annet med folk fra Sauda, Flekkefjord, Stavanger, Rennesøy, Hjelmeland, Fredrikstad. Bli med! Les mer og meld deg på her:

Påmelding læringsfelleskap i Sauda

19 april (ettermiddag) – Hverdagsmiddag på Kraftverket

Vi fortsetter med hverdagsmiddag på Kraftverket! Det var stor suksess sist gang og vi håper du blir med, og gjerne tar med andre. Vi trenger også at folk er med å tar med middag eller er med å lager til / rydder. For å vite ca hvor mange som kommer ønsker vi også at flest mulig melder seg på. Skriv inn i dokumentet (link under) om du kan være med å bidra eller for å melde deg på! Eventuelt kan du kontakte Marita Fjelde på 915 24 512.

Påmelding og oppgaver for hverdagsmiddag

21 april (kveld) – Nye vinger (åpent for alle)

VI har nå hatt Nye vinger (“mini-disippeltreningsskole i samarbeid med UiO) et halvt års tid med 60 påmeldte. Dette er nå ferdig, men det har vært så bra at vi ønsker å ta en del av dette videre der det ikke kreves påmelding! Så en fredagskveld i måneden blir det samling der vi har lovsang, bønn, god undervisning og lærer av Gud og hverandre! Det har vært utrolig gode samlinger som vi håper flest mulig blir med på fremover.

Håper å se dere alle 🙂

Ta kontakt om dere har noen spørsmål eller kommentarer.

Hilsen stab ved Marita og Arne.