Weekend på Stemnestaden 30. sept – 2. okt

Weekend på Stemnestaden

Velkommen til årets menighetsweekend på Stemnestaden i Tysvær kommune! Dette er første gangen Strand huskirker arrangerer weekend i nord-fylket, og vi har forventninger om bra fellesskap, undervisning og kjekke aktiviteter sammen. Høstens weekend har vært et høydepunkt for mange, og vi håper at fleste mulig velger å ta turen i år også.

Årets tema er «tilbake til den første kjærligheten». Vi tror at Gud ønsker å gjenopplive relasjonen og troen på Ham, og at når vi setter av tid sammen og tar pause fra hverdagen gir vi ham ekstra rom for å tale til oss. I år bruker vi «egne ressurser» på undervisning. Kristian Landro, Arne Dalehaug, Kjetil Andersen og muligens flere kommer til å bidra. Vi kommer også i år til å legge til rette for deling, vitnesbyrd og bønn slik som tidligere år.

Vi legger spesielt til rette for ungdommene. Det blir egen undervisning og aktiviteter for dem, men også en del felles med alle. Det blir idrett og kjekke aktiviteter lørdagen, blant annet paintball for dem som ønsker.

For de mindre barna blir det barneopplegg parallelt med møtene på dagtid. Dette blir organisert på forhånd av leirkomiteen, men alle foreldre må regne med å måtte hjelpe til litt hver i løpet av helga. Du blir kontaktet på forhånd med beskjed om hva som trengs. Har du ikke barn selv, men ønsker å bidra er dette selvsagt lov!

Priser:
Barn under 4 år gratis.
Barn 4-11 år 640,-
Ungdom 12-15 år 880,-
Unge voksne 16-18 år og student 1190,-
Voksen: 1350,-
Maks familiepris 3900,-

Det blir felles transport med buss fra Jørpeland (kl 1530) til Stemnestaden. Priser er 160 kr per pers t/r. Ferjebilletter må en ordne selv. Barn er gratis på bussen. Vi tar forbehold om at nok folk melder seg på bussalternativet. Vi har fått tilbud på buss med 25 og 50 seter. Hvis for eksempel 28 personer melder seg på bussalternativet må vi gå for 25-seteren. Vi håper selvsagt å fylle opp 50-seteren.

Praktisk:
Ta med eget sengesett, og reisesenger for dem som trenger det.
Det tar omtrent 3 timer å kjøre til Stemnestaden fra Jørpeland.

 

Foreløpig program:

FREDAG:
15.30 Felles buss fra Jørpeland. Ankomst Stemnestaden ca kl 19.00
18.00-20.00: Registrering/romfordeling.
18.00-20.00: Kveldsmat
20.30: Lovsang/kveldsmøte
22.00: Kaffe & sosialt
LØRDAG:
07.30: Morgenbønn/lovsang
08.00-09.00: Fleksifrokost
09.30-11.10: Morgensamling og undervisning. (barneopplegg)
11.20-ca.12.00: Gruppearbeid/workshop med kaffi og frukt
12.30: Middag
13.30: Seminar (barneopplegg)
14.30: Mat
15.00: Aktiviteter
18.00-19.00: Kveldsmat
19.30: Lovsang/kveldsmøte
22.30: Kaffe & sosial

SØNDAG:
07.30: Morgenbønn/lovsang
08.30-09.30: Flexifrokost
10.00 : Morgensamling (barneopplegg)
12.30: Middag
Avreise

 

Påmelding skjer på checkin.no: https://www.checkin.no/event/13311/weekend-paa-stemnestaden

Bønneuke 20.-25. juni

«Drømmen om Guds rike»

Bønneuka 2016 blir arrangert 20.-25. juni i samarbeid med Jørpeland Menighet (DNK).
Når vi søker Gud sammen får vi del i hans hjerte, samtidig som vi skaper varig forandring innen områdene vi ber for. Vi drømmer om å se hans vilje skje, og hans rike komme på jorda slik som i himmelen.

Jørpeland Bedehus blir åpent hver dag fra kl 17.00-21.30. Her blir de bønnevandring med forskjellige stasjoner og mulighet til å få forbønn. Hver kveld kl 20.00 blir det felles bønnesamling med lovsang.

Håper flest mulig kommer innom for å være i Guds nærhet, og for å be om hans makt og regjering bryter gjennom til velsignelse for stedet vårt, landet og nasjonene.

Genesis 2812 [widescreen]

Program

Hver dag har vi et hovedtema som vi ber spesielt for gjennom dagen, og som blir tatt opp på bønnesamlingen på kvelden. Temaene berører innflyttere, rus, barn, ungdom, ledere og misjon.

Mandag:
Bønn: Hver innflytter møter en åpen Farsfavn
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Tirsdag:
Bønn: Ikke noe menneskeliv skal bli ødelagt av rus
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Onsdag:
Bønn: Hvert barn skal få vokse opp i en trygg tro
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Torsdag:
Bønn: Hver ungdom finner sin plass i Guds menighet
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Fredag:
Bønn: Hyrder som leder flokken i samsvar med hans plan og vilje (bønn for ledere)
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

Lørdag:
Bønn: En kilde til liv for nabosteder, Europa og verden (misjon)
Tid: 17-21.30
Felles bønn- og lovsangssamling kl 20.00.

 

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.
-2Krøn 7,14

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
– Matt 6,9b-10

 

Velkommen!

Sendefest – Møyfrid og Kristian reiser til Senegal

Møyfrid og Kristian Moskvil er Strand huskirker og Normisjons utsendinger til Senegal i Vest-Afrika. I begynnelsen av februar reiser de til Senegal for å være pioneerer i et nytt arbeid blant malinke-folket.

Vi ønsker derfor å samle flest mulig til en skikkelig sendefest på Jørpeland Bedehus kl 16.00. Det blir informasjon om Senegal-prosjektet, hilsener, tale av Kristian Landro og kaffemat etter møtet.

Det blir også informasjon fra våre utsendinger andre steder i Norge.

Alle er hjertelig velkomne.

 

FamMoskvil

KFskolen Jørpeland starter opp neste år

Dette blir en kjempebra skole som er åpen for alle, med gode fasiliteter og et kristent verdigrunnlag. Nettsiden til skolen er ikke i gang enda, men det finnes en facebook-side som dere kan besøke ved å klikke her.

Det er nå søkere til første, andre, tredje, femte og sjette klasse, fra august 2016.

Trenger du SØKNADSSKJEMA?
Besøk facebook-sida
eller ring 99 02 95 33.

Strand huskirker er medlem av Normisjon. Normisjon eier 25% av KFskolen Jørpeland som starter opp neste år.

11896148_1652107281673069_2408687421356191805_n

 

 

 

 

 

 

 

KFskolen_logo_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsamling til Reza

Forrige Storsamling hadde vi kollekt til Reza. Her kommer litt mer informasjon om saken, samt et kontonummer en kan bruke for å støtte Reza sin sak:

Reza kom som asylsøker til Norge. I løpet av tiden han var i Norge konverterte han til kristendom. Han ble tvangsflyttet fra Stavanger til Strand. Der blei han med i ei huskyrkje. Der fant han seg godt til rette og var med i fellesskapet kvar veke. Rett før rettsaken hans skulle opp på våren 2015 blei Reza tvangsretunert til Afghanistan. Mange rundt han gjorde sitt ytterste for å stoppe returen men uten hell. Rettsaken gikk sin gang uten Reza i salen. Det blei brukt Skype for at han skulle få forklare seg frå Afghanistan. Dårlig nett gjorde det vanskelig å høyre kva han sa. Rettsaken blei tap, men det blei valgt å anke dommen til lagmannsretten for å prøve å få Reza tilbake til Norge kor det trygt for han å vera. Ein rettsak koster mykje pengar. Viss du vil vera med å støtte ein ny rettssak kan du gi ditt bidrag til kontonr: 32013245184 og merkes med «Reza».

Her er ei lenke kor der er litt info: http://www.dagen.no/Nyheter/tvangsreturnert/Sjokk-i-Stavanger-etter-retur-av-Reza-164656

Stian Oaland

Invitasjon til «veien videre-prosess» i høst

Alan Bloom

Strand huskirker ble startet for sju år siden som et resultat av en lengsel Gud la ned i hjertene våre for å kjenne ham og gjøre ham kjent for unge og gamle. Siden oppstarten har flere huskirker blitt startet, vi har sett flere som har kommet til tro samt mange som har vokst i kunnskap og kjennskap til sin skaper.

Fremover ønsker vi å fortsette å gjøre nye disipler, samt legge til rette for nye fellesskap. Gud fullfører det han starter, og ser til det han planter.

 

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.
Joh 15,16a

De sentrale verdiene i Strand huskirker har ikke endret seg siden oppstarten for sju år siden. Vi drømmer fremdeles om å «leve kirke», gjøre disipler, søke Gud, leve i hans nærvær og se en bred myndiggjøring og istandsetting av vanlige disipler her i kommunen – og til jordens ender.

Selv om de sentrale verdiene våre er de samme, ser ting ulikt ut siden oppstarten:

 • I begynnelsen var vi én huskirke med åtte personer -> nå er vi 15 huskirker med 150 personer
 • I begynnelsen var vi en håndfull ledere -> nå er 30 personer i gang med å lede ulike små fellesskap innenfor rammene til Strand huskirker
 • I starten var vi en nokså samlet aldergruppe uten mange barn -> nå består huskirkene av folk i alderen 13-80år, samt mange småbarn.

Spørsmålet er da hvordan vi kan bevare det opprinnelige livet vi erfarte fra begynnelsen, nå som vi er blitt et større nettverk? Hva skal til av oppfølging? Hvordan skaper vi tilhørighet til en felles visjon? Hvordan skal vi organisere oss for å støtte huskirkene?

 

For å styrke de sentrale verdiene våre, samt å legge til rette for videre sunn vekst i den fasen vi er i nå har vi som mål å:

 • Komme fram til økt forståelse for hva Strand huskirker er
 • Skape økt eierskap til Strand huskirker
 • Komme fram til økt klarhet og enighet i hvordan vi skal organisere oss.

For å klare dette inviter vi til en en prosess som skal hjelpe oss til å komme fram til disse målene, samt stake ut veien videre.

Det blir tre samlinger på Kraftverket:

 • Onsdag 2. september kl 19.30-21.30
 • Torsdag 1. oktober kl 19.30-21.30
 • Mandag 2. november kl 19.30-21.30

På samlingene blir det primært samtaler og gruppeoppgaver rundt spørsmål som: Hva er en huskirke? Hva er en huskirkeleder? Hva skal til for at en huskirkeleder fungerer? Hvordan skal vi gjøre oppfølging? Hvorfor trenger vi tilhørighet til Strand huskirker? Hvordan oppnår vi dette?

 

Invitasjonen til prosessen er åpen for alle som er en del av Strand huskirker. For å bli med må du:

 • Melde deg på til kjetil@strandhuskirker.no innen 25. august
 • Være villig til å bruke tid på å gjennomgå spørsmål og litteratur mellom samlingene hvis nødvendig
 • Ha lyst til å påvirke veien videre
 • Forplikte deg på å være med på alle tre samlingene (ok hvis du sliter med å komme på for eks. en av samlingene pga. jobb, sykdom etc.)

 

Foto av Alan Bloom

 

Ny ungdomsleder til høsten

11349029_10206962055433786_861641241_n

I september starter Kristine Knudsen som ungdomsleder i Strand huskirker.

Hun blir ansatt i 40% stilling, og skal jobbe dedikert mot ungdomsmiljøet i Strand. Kristine er fra Jørpeland, og har vært aktiv i Strand huskirker som blant annet huskirkeleder for ungdommer tidligere. Det siste året har hun gått på Hald Internasjonale senter. Der har hun vært utsendt til Brasil for å jobbe med fattige barn i samarbeid med Laget.

De siste årene har vi ikke hatt en dedikert ungdomsleder i Strand huskirker. De gangene vi har hatt det tidligere har vi sett at det har betydd mye for å knytte sammen ungdomsmiljøet, danne nye huskirker og til å støtte unge huskirker og ledere.

Vi er svært glad for at Kristine har takket ja til å jobbe som ungdomsleder, og håper dere alle er med i bønn for henne, både før og under tjenesten hennes.

 

 

 

 

 

Weekend på Tonstadli 25.-27. september – påmelding åpnet

Hjertelig velkommen til årets weekend med Strand huskirker, 25.-27. september på Tonstadli. Fjorårets weekend på Utsyn var et skikkelig høydepunkt, og vi håper at flest mulig blir med på årets tur også. Vi samles for fellesskap, undevisning, tilbedelse, avkobling og moro.

Påmeldingen er åpnet, og skjer på checkin.no.

Marianne Braseth blir med som underviser for andre året på rad. Hun er engasjert, entusiastisk og tydelig i sin forkynnelse, med glimt i øyet – og uten å være redd for å utfordre. Hun taler ofte om Guds karakter og vår identitet i Kristus, og utfordrer mennesker til å komme ut i kallet sitt. Hun brenner for misjon, og for å oppdage Guds hjerte for folkeslagene. Høsten 1992 gikk hun på disippeltreningsskole på Grimerud, og har de siste 20 årene arbeidet på fulltid ved Ungdom i Oppdrag Skjærgårdsheimen på Flekkerøy. Der har hun i 14 år vært senterleder sammen med sin mann Ståle. Hun er mor til tre barn i skolealder.

 


Tonstadli er en kjempeflott leirplass som ligger i Tonstad, i Sirdal kommune. Tonstadli har flotte uteområder med fotballbane, vannsklie (!), eget aktivitetsbygg med en liten gymsal og flotte turmuligheter. Vi har fått tildelt hovedbygget («Kina»), samt noen hytter på området. Mange av rommene er nyoppusset, og flere er sannsynligvis i grei «babycall-avstand» til møtesalen.

Det tar omtrent to timer å kjøre til Tonstadli fra Jørpeland.

 

Påmeldingen er åpnet, og skjer på checkin.no.


Foreløpig program

FREDAG:
18.00-19.00: Registrering/romfordeling.
18.00-19.30: Kveldsmat
20.00: Lovsang/kveldsmøte m/Marianne
22.00: Kaffe & sosialt

 

LØRDAG:
07.30: Morgenbønn/lovsang
08.30-09.30: Flexifrokost
10.00-11.10: Morgensamling og undervisning m/Marianne.
11.20-ca.12.00: Gruppearbeid/workshop med kaffi og frukt
12.30: Middag
13.30: Seminar
14.30: Mat
15.00: Aktiviteter
18.00-19.00: Kveldsmat
19.30: Lovsang/kveldsmøte med Marianne
22.30: Kaffe & sosial

 
SØNDAG:
07.30: Morgenbønn/lovsang
08.30-09.30: Flexifrokost
10.00 : Morgensamling med Marianne
12.30: Middag
Avreise

 

Påmeldingen er åpnet, og skjer på checkin.no.

Årsmøte 2015

På søndag 19. april blir det avholdt årsmøte for Strand huskirker, rett i etterkant av Storsamlingen på Jørpeland Bedehus. Storsamlingen begynner kl 17.00.

Hvis noen har saker til årsmøtet, eller andre spørsmål knyttet til det formelle kan de ta kontakt med styret i Strand huskirker på forhånd.