I forbindelse med diverse administrative oppgaver i Strand Huskirker ønsker vi en person som kan hjelpe til på kontoret noen timer i uken. Du vil jobbe tett med Kjetil Andersen og resten av staben. En vil få mulighet til å bidra inn i et viktig arbeid i et godt miljø. Oppgaver er blant annet (men ikke begrenset til):

• Hjelpe stabsleder med oppdatering av hjemmeside og facebookside
• Hjelpe stabsleder med det praktiske rundt arrangement i regi Strand Huskirker (storsamling, weekend o.l)
• Koordinere oppfølging av ledere
• Skrive referat etter stabsmøter
• Hjelpe stabsleder i andre diverse administrative oppgaver

En bør kunne møte 2-4 timer i uken på dagtid. Arbeidet er på frivillig basis.

Ta kontakt med Kjetil på kjetil@strandhuskirker.no eller på 920 10 278.