VÅR STORY

Strand huskirker er en desentralisert menighet, som består av et nettverk av huskirker. Hver huskirke er unik, men eksisterer på bakgrunn av en felles visjon og felles veivisere. Huskirkelederen fungerer som en pastor for huskirken, og sammen har huskirken i samme grad tilgang til Guds nærvær og ledelse som storfellesskapet.

Lederne er sammen på ledersamlinger flere ganger i halvåret, for å få undervisning og fellesskap med andre ledere i huskirkene.

Samtidig som de små fellesskapene er viktige ønsker vi å samles på tvers av huskirker flere ganger i året for å være sammen som storfamilie, dette kaller vi for storsamling. Samlingen kan se ulik ut fra gang til gang, men lovsang, bønn, undervisning og sosialt er basisen.

Høres dette interessant ut? Vil du være med i en huskirke? Se informasjon for å kontakte oss!

HVA GJØR VI?

Ønsker du å være med i et fellesskap?

Gjør Disipler

"Dette er min sønn, den elskede, i Ham har jeg min glede". Disse ordene talte Gud over Jesus før han hadde gått ut i tjeneste. Jesus var trygg på at sin verdi ikke lå i det han presterte, men at hans kall var å være sønn og ha relasjon med Gud. Ut fra sin solide identitet som Guds sønn ble Jesus sendt på et viktig oppdrag til verden. Vår verdi lar seg ikke forandre av hva vi presterer. Det er viktig å ikke la sendelsen ble kallet. Det er også viktig å ikke la oppdraget vi er sendt med miste betydning. Du er elsket for den du er, og oppdraget du er sendt på er viktig.

LEDELSEN I STRAND HUSKIRKER

STABEN leder menigheten, driver lederoppfølging, og inspirasjonssamlinger.

STYRET av Strand Huskirker er juridisk ansvarlig og velges av årsmøtet.

STORSAMLINGSKOMITEEN har ansvar for praktisk gjennomførelse av storfellesskapet.

FAMILIESAMLINGSKOMITEEN har ansvar for praktisk gjennomførelse av familiesamlingen.

ÅNDELIG TEAM har ansvar for åndelig retning  og underviser på Storsamling.