Onsdag 21. mai kl 20-21.30 blir det årsmøte for Strand huskirker på Kraftverket.

 

Agenda for årsmøtet 2014:

  • Valg av nytt styre
  • Godkjenning av nye statutter for Strand huskirker. Last ned forslaget her.
  • Regnskap 2013
  • Informasjon om hvilke huskirker/fellesskap som finnes i Strand huskirker
  • Informasjon om hva som skjedde i 2013
  • Informasjon om ny organisering av ledelsen

 

Årsmøtet er Strand huskirker sitt øverste organ der alle medlemmer av Strand huskirker over 15 år har stemmerett. Enhver som forplikter seg i ett mindre fellesskap (huskirke) tilhørende Strand huskirker
regnes som medlemmer i Strand huskirker

 

Velkommen!

 

 

Foto på framsida av Reyner Media