Vi er nå i en meget spesiell situasjon med tanke på utbruddet av koronaviruset. I Strand huskirker så er relasjoner og felleskap en meget viktig del som er vanskelig å gjennomføre på vanlig måte nå. Derfor gjelder det å være litt kreativ men også å løfte blikket. Et par ting vi ønsker å fremheve:

  1. Vi tilhører en treenig Gud som omtaler seg som «Jeg Er». I Johannes Åpenbaring blir Han tilbedt som «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer». Han er konstant og forandrer seg ikke. Det vil si at vi kan henvende oss til Han med alt, alltid. Han kaller på oss og ønsker alltid at vi vender oss til Ham og Han ønsker å vise oss hvem Han er og Hva han har for oss. Denne tryggheten og dette håpet kan vi få hvile i og få vise til alle i en tid som er preget av mye uro og frykt.

 

  1. Bønn og forbønn: Be kan vi gjøre uansett hvor vi er og når vi måtte ønske. Dette er en tid for å be! Mange av oss får mer tid enn vanlig og det kan være en god mulighet til å utdype forholdet til Jesus gjennom å be til han. Men det er også en tid for å gå i forbønn for andre. For familie, venner, lokalsamfunn, landet og verden. Bønn er en fantastisk mulighet Gud har gitt oss, la oss bruke den nå! Så er det også godt å huske på at om vi ikke finner ord så har vi Den Hellige Ånd som hjeper oss: «På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord». (Romerbrevet 8:26)

Her er noen gode vers å ta med seg om bønn:

https://itro.no/tema/15-bibelvers-om-bonn/

Filadelfia Kristiansand har også laget en programserie om bønn som flere i felleskapet anbefaler:

http://filadelfiakristiansand.no/media/radio/podcast/bonnens-verden

  1. Nestekjærlighet: En måte å ta seg av andre på i denne perioden er som nevnt over bønn. Men for noen av oss finnes det kanskje andre måter å vært en neste på også? Er det noen vi kan sende en melding eller ringe med oppmuntrende ord? Er det noen som trenger praktisk hjelp med å handle eller andre ting? Er det noen som trenger et ekstra hjem en periode? Det er jo ikke alle som har muligheten til dette og en skal selvfølgelig overholde rådene fra myndigheter, dette er viktig. Men i en tid som dette gjelder det også å være litt kreativ på dette området.

Visjonen til Strand huskirker er «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle». Enda hverdagen ser annerledes ut nå er det fortsatt hverdagen vår. Og det er fint å se at denne visjonen kan leves ut også nå til tross for store endringer. Vi tror at her kan veiviserne våre også være med å hjelpe oss for å løfte blikket og ikke bli for selvsentrert i en slik tid:

ELSKET: Du kan hvile i at du er elsket fordi du er skapt i Guds bilde. Dette er det Gud ønsker å fortelle hver enkelt og det er det vi ønsker at folk skal få erfare. Erfaringen av dette vil føre til at en vender seg til Han og kan starte å følge Jesus og kjenne Han bedre. I en tid der vi kanskje ikke kan produsere og levere så mye som vi ønsker og opplever en del uro og spørsmål er dette noe enormt fint å få hvile i. Hva ønsker Gud å fortelle deg nå?

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

FAMILIE: Vi er en stor familie av brødre og søstre. Det er godt og viktig å ha med seg i en tid som denne. Hvordan kan vi være familie slik hverdagen ser ut nå?

«Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» (Matt 12,49-50).

HVERDAGSLIG: De fleste har fått en ny hverdag samtidig som vi fortsatt skal gjøre mye av det vi pleier å gjøre. Det som er viktig å huske på er at Jesus er like mye til stede nå som ellers. Vi kan ha tillitt til han og ta opp alt vi kjenner på og tenker på i samtale med han. Hvilke ting viser Jesus meg i min hverdag nå?

«For det er i Ham vi lever, beveger oss, og er til» (Apg 17.28)

FUNDAMENT: Jesus har gitt oss noen ting som skal hjelpe oss å holde blikket festet på Han og som hjelper oss å utdype relasjonen til Han og hverandre. Både bønn, bibel, nattverd og felleskap er enormt gode ting som vi kan gjøre i de nærmeste relasjonene vi kan være i nå, om det er familie eller venner.

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2,42)

SENDT: Å være sendt handler om at Jesus først har kalt oss til seg for så å sende oss ut for å utbre Guds rike. Hva gjør Jesus rundt meg nå og hvordan kan jeg være med på dette? Hvordan ser det ut å være sendt nå? Snakk med Jesus og hverandre om dette nå.

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28: 18-20)