HUSKIRKE

Strand huskirker består av et nettverk av flere mindre fellesskap, som vi kaller huskirker. En huskirke er en gruppe mennesker som er samlet for å ha fellesskap med Gud og hverandre. Den er et fullverdig kristent fellesskap, som ligner mer på en familie enn en gudstjeneste. Huskirkene ser veldig ulike ut i opplegg og innhold. De består av alt fra 6 til 30 personer, og hver enkelt huskirke bestemmer hvor ofte de samles og hvilket opplegg de vil ha. Felles er fokus på å dele liv, dele Guds ord, bønn og nattverd. Vi ønsker å ta vare på hverandre som søsken, ansvarligjøre, forplikte, hjelpe og trøste hverandre.

Vi ser på huskirken som det primære fellesskapet. En gang i måneden arrangeres det fellessamling for alle huskirkene, der vi kommer sammen som en storfamilie for å feire og oppbygge hverandre.

HUSKIRKENE: