Nyheter

Innsamling til Reza

Forrige Storsamling hadde vi kollekt til Reza. Her kommer litt mer informasjon om saken, samt et kontonummer en kan bruke for å støtte Reza sin sak: Reza kom som asylsøker til Norge. I løpet av tiden han var i Norge konverterte han til kristendom. Han ble tvangsflyttet fra Stavanger til Strand. Der blei han med…

Invitasjon til «veien videre-prosess» i høst

Strand huskirker ble startet for sju år siden som et resultat av en lengsel Gud la ned i hjertene våre for å kjenne ham og gjøre ham kjent for unge og gamle. Siden oppstarten har flere huskirker blitt startet, vi har sett flere som har kommet til tro samt mange som har vokst i kunnskap…

Ny ungdomsleder til høsten

I september starter Kristine Knudsen som ungdomsleder i Strand huskirker. Hun blir ansatt i 40% stilling, og skal jobbe dedikert mot ungdomsmiljøet i Strand. Kristine er fra Jørpeland, og har vært aktiv i Strand huskirker som blant annet huskirkeleder for ungdommer tidligere. Det siste året har hun gått på Hald Internasjonale senter. Der har hun…

Weekend på Tonstadli 25.-27. september – påmelding åpnet

Hjertelig velkommen til årets weekend med Strand huskirker, 25.-27. september på Tonstadli. Fjorårets weekend på Utsyn var et skikkelig høydepunkt, og vi håper at flest mulig blir med på årets tur også. Vi samles for fellesskap, undevisning, tilbedelse, avkobling og moro. Påmeldingen er åpnet, og skjer på checkin.no. Marianne Braseth blir med som underviser for andre…

Bønneuke og sendefest i august – ny dato

NB! Bønneuken har blitt flyttet fra uke 32 til uke 33. Det vil si at bønneuken nå blir 10.-16. august. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres…

Årsmøte 2015

På søndag 19. april blir det avholdt årsmøte for Strand huskirker, rett i etterkant av Storsamlingen på Jørpeland Bedehus. Storsamlingen begynner kl 17.00. Hvis noen har saker til årsmøtet, eller andre spørsmål knyttet til det formelle kan de ta kontakt med styret i Strand huskirker på forhånd.

Historie, økonomi og fast givertjeneste

Styret i Strand huskirker har sendt ut et informasjonsbrev til alle som tilhører Strand huskirker. Dette brevet er ment som en informasjon om hvordan økonomien til Strand huskirker blir forvaltet – og som en stor takk til de som har bidratt. Brevet kan lastes ned her: Infobrev økonomi Strand huskirker 2015

Bønnedag i påsken

De tingene man ofte forbinder med påske er snø, ski og kvikklunch. Men dette burde ikke være hovedfokuset vårt i påsken. Påsken handler om så mye mer. Det er pågrunn av det Jesus gjorde i påsken vi idag kan vær kristne og ha ett personlig forhold med Gud, det er lett å glemme dette oppi all planleggingen…