View Full Event Details

  • 04/28/2019 - 11:00

Storsamling er et av månedens høydepunkt! Vi samler alle huskirkene på kryss og tvers, og ønsker å ha storfamilien sammen. Bli kjent med alle slekningene våre og bruke tid sammen. Vi er så heldige som får være en del av dette fellesskapet!

En Storsamling består som regel av lovsang, bønn, undervisning, barneopplegg og kirkekaffe.

Mer info om denne søndagen kommer senere.